Bedrijven vormen de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke vraagstukken