Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) zet in op het structurele gesprek tussen bestuurders in Zuid-Holland – uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen De EBZ heeft de ambitie om Zuid-Holland via samenwerking tot een van de slimste, schoonste en sociaalste regio’s ter wereld te maken. Met alle boardleden realiseren we op die ambitie een eenduidige economische strategie voor onze regio. Dat doen we door netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht te mobiliseren.

  • Netwerkkracht

    EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante publieke en private netwerken in Zuid-Holland het structurele gesprek voeren.

  • Denkkracht

    We zetten ons netwerk in voor een eenduidige, op feiten gebaseerde en gedragen economische strategie voor de regio. We versterken initiatieven van boardleden door het verkrijgen van draagvlak, het bouwen van coalities en lobby’s en het leggen van verbindingen met andere initiatieven. Zo bereiken we naast innovatie ook impact.

  • Lobbykracht

    De board positioneert de regio in nationale en Europese netwerken als krachtige economische regio, agendeert de grote opgaven die hieraan verbonden zijn en ondersteunt de lobby van partners op specifieke dossiers.

InnovationQuarter is verantwoordelijk voor het secretariaat van de EBZ. Bovendien leveren onze teams vanuit onze kerntaken uitvoeringskracht.

Nieuwsbrief