Crossroads

CrossRoads

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland). 

Klik hier om direct naar de website van CrossRoads te gaan.

Waar werken we aan?

CrossRoads focust op innovaties gericht op maatschappelijke behoeften. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, met digitalisering als ondersteunend proces:  

Benieuwd naar meer informatie of alles teruglezen over de transitieprioriteiten?

NederlandBelgië

Technologieën voor de reductie van de energiebehoefte, energieopslag, energienetwerken; energiebesparing (bijvoorbeeld in de industrie door efficiëntere productie uitwisseling van restwarmte); hernieuwbare energie; groene mobiliteit in de logistiek; klimaat neutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen, innovatieve conversie- en opslagtechnieken; duurzame opwekking in de gebouwde omgeving.

Gebruik van alternatieve en hernieuwbare grondstoffen (bijvoorbeeld biogebaseerde); lichtere, performantere en meer duurzame materialen; bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor een nieuwe toepassing op voldoende grote schaal; biogebaseerde verpakking; vermindering van afval- en reststromen; verlengen van de levensduur van producten en materialen en opwaardering; circulair design; Deelsystemen; Product as a service-innovaties.

Slimme productieprocessen, procesinnovaties; smart maintenance & services (sensoren, drones); additive & advanced manufacturing (3D-printing, robotisering, IoT, etc…); digitale oplossingen die onder andere bijdragen aan het optimaliseren van supply chain management en logistiek, producten en diensten op maat.

Innovaties die inzetten op predictie (bijvoorbeeld risico’s voorspellen met smart data, AI, modelleringstechnieken), preventie (bijvoorbeeld meettechnologie, gezonde voeding stimuleren), gepersonaliseerde zorg (bijvoorbeeld precision medicine, point of care diagnosis, personalised medicine), zorg op afstand, zorg op maat (bijvoorbeeld e-health applicaties).

Matchmaking, subsidie en begeleiding

Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de transitieprioriteiten? Van 26 augustus 2024 tot 4 oktober 2024 is de derde oproep geopend, gericht op bedrijven binnen de domeinen duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat.

Schrijf je hier in.

De tweede oproep staat open van 1 maart 2024 t/m 26 april 2024. De innovatietrajecten lopen tot 2 jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Tijdens en na het project geniet je van de begeleiding van de CrossRoads-adviseurs. Voor de regio Zuid-Holland kun je terecht bij Liesbeth Leurs.

Contact

Wil jij meer informatie? Lijkt het je leuk om aan te sluiten? Heb je ideeën voor een concreet innovatieproject, consortium of lab? Schroom niet contact op te nemen.

Liesbeth Leurs

Liesbeth Leurs

Senior Business Developer Zorg Innovatie

Nieuwsbrief