De regionale ontwikkeling­smaatschappij voor Zuid-Holland

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Wij financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, trekken buitenlandse ondernemingen aan en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelen wij Zuid-Holland tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Innoveren

Samenwerking is belangrijk voor innovatie. Daar helpen wij bij: wij verbinden mensen, signaleren innovatiekansen en helpen bij het realiseren van innovatieprojecten.

Lees verder

Investeren

Voor succesvol innoveren is geld nodig. Ons investeringsfonds biedt jonge technologiebedrijven en innovatieve MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen.

Lees verder

Vestigen

Van het vestigen van buitenlandse ondernemingen tot herlocatie van Nederlandse bedrijven: wij begeleiden van planvorming tot en met vestiging en nazorg.

Lees verder

Hier werken we aan

Actief in het veld? Jazeker! Lees mee hoe InnovationQuarter werkt aan een innovatiever Zuid-Holland.

Initiatiefnemers & Samenwerkingspartners

Met een stevig netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden vertalen wij de maatschappelijke uitdagingen van morgen in business kansen voor vandaag.

InnovationQuarter werkt met veel partijen samen om haar doelen te bereiken: clusterorganisaties, incubators, kennisinstituten, banken, venture capitalists et cetera. Met een aantal partijen hebben we een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijke ambities vast te leggen en concrete afspraken over samenwerking te maken.

Initiatiefnemers

Universitair Medisch Centrum Leiden

Samenwerkingspartners