IRP beeldmerk

Market Readiness Programs

Market Readiness Programs zijn versnellingsprogramma’s voor innovatieve startups en mkb-ondernemingen, die op het punt staan de markt te betreden of al enkele betalende klanten hebben.  In tien weken werken we in zo’n programma samen met jou naar een succesvolle financieringsaanvraag toe.

Wat is een Market Readiness Program (MRP)?

Tijdens het programma krijg je inzicht in hoe potentiële investeerders naar jouw businesscase kijken.

Je verzamelt bewijslast die aantoont dat:

  • je een duidelijk beeld hebt van het klantprobleem (klant),
  • jouw oplossing de beste oplossing is voor de klant (product),
  • je het vooruitzicht hebt op een winstgevend businessmodel (businessmodel),
  • jouw teamleden activiteiten verrichten die gefocust zijn op het realiseren van de mijlpalen die horen bij de levensfase waarin jouw onderneming actief is (team),
  • jouw financieringsaanvraag voor potentiële financiers goed is onderbouwd (geld).

Tien weken lang vindt er wekelijks een bijeenkomst plaats: een praktische workshop of een individuele sessie. Buiten deze bijeenkomsten wordt veel van je verwacht. Iedere week werk je zelfstandig aan activiteiten en word je hierbij gecoacht door een Business Developer, Investment Manager of andere betrokkene. Je gaat actief in gesprek met (potentiële) klanten om voldoende bewijslast te verzamelen. Samen met andere ondernemers volg je het programma. Het zijn intensieve én leerzame weken!

Voor wie is het programma?

Market Readiness Programs zijn opgezet voor innovatieve startups en mkb-ondernemers die op het punt staan de markt te betreden of al enkele betalende klanten hebben en met het oog op hun vervolgstap een financieringsvraag hebben.

De Market Readiness Programs die InnovationQuarter aanbiedt zijn voor bedrijven/projecten die in Zuid-Holland zijn gevestigd. Naast het periodieke Market Readiness Program organiseren we inmiddels ook hiervan afgeleide programma’s, die bijvoorbeeld gericht zijn op bedrijven uit een specifieke sector of rondom een bepaald thema.

Ben je op zoek naar een programma specifiek gericht op het internationaal opschalen van je bedrijf, dan raden we het Globaliser programma en Export Accelerator Program aan. In deze programma’s zit je samen met bedrijven die naar het buitenland willen uitbreiden.

Overzicht

Hier vind je welke programma’s er aan komen, nu lopen of geweest zijn. Klik op een item voor meer informatie of om je aan te melden.

Binnenkort

Market Readiness Program

Voor: startups binnen de zes sectoren van InnovationQuarter

Duur: 10/10/2024 – 19/12/2024

Deadline: 11 september 2024

Lopend

Market Readiness Program

Voor: startups binnen de zes sectoren van InnovationQuarter

Duur: 08/05/2024 – 11/07/2024

Deadline: 10 april 2024

Onlangs afgerond

IRP met Up!Rotterdam en ImpactCity

Voor: startups/innovatief mkb binnen de 9 sectoren van InnovationQuarter (Engelstalig)

Duur: 13/04/23 – 29/06/23

deadline 15 mrt 2023

IRP

Voor: startups/innovatief mkb binnen één of meer van de 9 sectoren van InnovationQuarter

Duur: 5/10/22 – 14/12/22

Waarom deelnemen aan dit programma?

  • Het starten van een innovatief bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Diverse onderzoeken tonen aan dat de meeste startups er niet in slagen om uit te groeien tot een gezonde onderneming. Zo blijkt er vaak toch geen behoefte aan een product of dienst, raken de financiële middelen op en lukt het niet tijdig om nieuwe financiering aan te trekken (bron: CB Insights).
  • Het programma is een beproefd instrument binnen de ROM’s om bedrijven te versterken en hun slagingskans op financiering te vergroten. Van alle deelnemers die tijdens het programma voldoende bewijslast hebben verzameld en binnen drie maanden na afloop van het programma een financieringsaanvraag indienen (circa 50% van deelnemers), wordt circa 90% toegekend.
  • Het programma helpt jou focus aan te brengen en om je tijd en geld aan de juiste activiteiten te besteden. Zo bereik je doelgericht je volgende mijlpaal of levensfase, voordat het geld opraakt. Als je het programma succesvol doorloopt, heb je onder andere gevalideerd wie je klant is, welk probleem je voor hem/haar oplost en welk verdienmodel het meest geschikt is voor jouw bedrijf.
  • Deelname aan een Market Readiness Program via InnovationQuarter is gratis voor bedrijven. Wel vindt er selectie plaats en wordt een serieus commitment gevraagd in tijd en betrokkenheid (ga uit van 20 uur per week). Je volgt het programma samen met andere ondernemers. Je leert van elkaar en van elkaars aanpak, successen en fouten.

Ervaringen

“Het programma biedt een goede balans tussen theorie en praktijk. Daarnaast dwingt de pressure-cooker van tien weken je om in een hoog tempo met inzichten en resultaten te komen. Je leert om specifieker te zijn en investeerders inzichtelijk te maken hoe vaak iets voorkomt.”

“Het programma zorgt voor de juiste versnelling en focus om je waarde propositie scherper te krijgen. In deze korte periode van tien weken hebben we meer dan 40 potentiële klanten gesproken en dat was ons zonder deelname aan het Market Readiness Programma niet gelukt.”

“Tijdens het programma ontdek je dat het belangrijk is om focus te hebben wie je markt is. Door interviews met zowel apothekers als artsen is er een probleem duidelijk geworden binnen een nichemarkt waar wij dé oplossing voor hebben. Dit heeft gezorgd voor een heldere waarde propositie en dat maakt ons nu aantrekkelijk voor investeerders.”

“Deelname aan het Market Readiness Programma en de ondersteuning vanuit InnovationQuarter zijn essentieel geweest voor onze groei en ontwikkeling. De inhoud van het programma, de coaching en de connecties hebben hier absoluut aan bijgedragen. Ook heeft het programma ons geholpen een duidelijke route naar de markt vast te stellen. Dit omvat ook financiering, en via het programma zijn we voorgesteld aan verschillende potentiële investeerders, zoals UNIIQ en Rabobank. Met deze connecties hopen we de komende maanden fondsen te werven en onze investeringen in R&D op te schalen, zodat we veel sneller en op grotere schaal impact kunnen hebben op duurzaamheid dan we anders zouden kunnen doen.”

“Tijdens het programma zijn we vooral tot inzicht gekomen om focus in ons verhaal aan te brengen. Het leuke is dat we na wat klantgesprekken, intentieverklaringen hebben kunnen tekenen en zelfs al een potentiële klant hebben gevonden die een pilot wil doen.”

“Wij kwamen er tijdens het programma achter dat we ons te veel gefocust hebben op de chirurg, het probleem en de oplossing; maar niet op de inkoper en zijn beweegredenen. Dit werd ook nog eens extra hard in de praktijk duidelijk toen de situatie bij één van onze potentiële klanten veranderde, waardoor ook een financier zich voorlopig terugtrok. We hebben nu een shift gemaakt naar een ander business model. De komende periode gaan we onderzoeken of met verschuiving van onze focus omzet kunnen gaan genereren en een investering kunnen ophalen. ”

Samen een programma aanbieden?

Het Market Readiness Program is een beproefd instrument dat met veel enthousiasme door InnovationQuarter wordt ingezet. Wij zien de toegevoegde waarde van deze aanpak en willen deze graag ook beschikbaar maken voor het bredere ecosysteem in Zuid-Holland. Hieruit zijn samenwerkingen met onder meer Up!Rotterdam, de Drechtsteden en ImpactCity voortgekomen. Mocht je als publieke of private partij in Zuid-Holland ook interesse hebben in het aanbieden van een Market Readiness Program, maar onvoldoende omvang of capaciteit hebben om het zelfstandig te vullen met voldoende deelnemers, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Heb je als project of bedrijf interesse om een keer deel te nemen aan een programma en wil je meer informatie dan je hierboven kunt vinden? Neem dan contact op met Didier Limpens. Hij kan met jou sparren over de aankomende programma’s en de mogelijkheden om jouw bedrijf te versterken. Je kunt ook contact met Didier opnemen als je buiten een Market Readiness Program om een keer na wilt denken over aanscherping van je business plan of financiering. Voorwaarde is dat je een innovatieve onderneming bent of een project uitvoert in Zuid-Holland binnen één van de zes sectoren waar InnovationQuarter zich op richt, maatschappelijke impact nastreeft, een businesscase hebt met een verdienmodel (in potentie winstgevend) en er sprake is van een financieringsvraag.

Heb je als project of bedrijf interesse om een keer deel te nemen aan een IRP en wil je meer informatie dan je hierboven kunt vinden? Neem dan contact op met Didier Limpens. Hij kan met jou sparren over de aankomende programma’s en de mogelijkheden om jouw bedrijf te versterken. Je kunt ook contact met Didier opnemen als je buiten een IRP om een keer na wilt denken over aanscherping van je business plan of financiering. Voorwaarde is dat je een innovatieve onderneming bent of een project uitvoert in Zuid-Holland binnen één van de negen sectoren waar InnovationQuarter zich op richt, maatschappelijke impact nastreeft, een businesscase hebt met een verdienmodel (in potentie winstgevend) en er sprake is van een financieringsvraag.

Didier Limpens

Didier Limpens

Senior Financial Business Developer
Nieuwsbrief