Negen bedrijven onderweg naar succesvolle financieringsaanvraag

Gepubliceerd op / 16.08.2022

Met het Investor Readiness Program (IRP) bereid je je als innovatieve startup of mkb-ondernemer voor op een financieringsvraag om je bedrijf in de markt te zetten of op te schalen. Tien weken lang namen negen bedrijven uit de regio zichzelf en hun ambities onder de loep. Zij volgden een intensief versnellingsprogramma vol bijeenkomsten, peer-to-peer-sessies, praktijkopdrachten, workshops en advies van coaches. Afgelopen maand presenteerden zij hun business cases in korte pitches en werd stilgestaan bij hoe klaar zij nu daadwerkelijk zijn om een investering op te halen.

Voor wie is het?

Het IRP is bedacht voor bedrijven in hun eerste en tweede levensfase die toewerken naar financiering. Dit betekent dat zij nog op zoek zijn naar betalende klanten of al enkele betalende klanten hebben en op willen schalen. Het hebben van een financieringsbehoefte zorgt voor een gemeenschappelijk streven tussen de deelnemers en ook voor een stukje ambitie en concurrentie.

Didier Limpens, Senior Financial Business Developer bij InnovationQuarter en organisator van het programma: “We zijn op zoek naar innovatieve bedrijven die zowel een economische als maatschappelijke impact kunnen realiseren. De negen bedrijven die we geselecteerd hebben voor dit programma zijn bedrijven die het verschil kunnen maken in onze regio als ze consistent (blijven) groeien. Het programma helpt daarbij.”

Wat is er gedaan?

Begin mei startten Captain AI, Reefy, Vortice, Shore Systems, Crescent Med, Blyver, House.nl, Crest Censors en Worldwatch met het definiëren en valideren van hun klantprobleem en beoogde oplossing. Ook kwamen het businessmodel, team en financiering aan bod. Wekelijks kregen zij onder begeleiding van trainer Gijs van de Molengraft van Gritd de nodige theorie en opdrachten om hier meer inzicht in te krijgen. Zo werden de bedrijven bijvoorbeeld uitgedaagd om ieder zo’n dertig interviews af te nemen met (potentiële) klanten. Een hele klus in zo’n korte tijd. Daarnaast ontving ieder bedrijf ook een persoonlijke coach. Vanuit hun dagelijkse rol als investment manager of business developer ondersteunden de coaches de bedrijven door hen een kritische spiegel voor te houden en te verbinden aan partijen uit hun netwerk.

Willem van Holthe, business analist bij UNIIQ en één van de coaches van het IRP: “Wat ik mooi vond aan deze groep, was dat zij niet alleen kritisch op elkaar waren, maar elkaar ook echt wilden helpen. Ook de bedrijven zijn op die manier elkaars coaches. Of het nou is door een keertje extra te sparren of iemand te introduceren uit hun netwerk.”

Investor Readiness Program

Het starten van een innovatief bedrijf is een risicovolle aangelegenheid. Maar liefst 84% slaagt er niet in om een gezond bedrijf op te bouwen. Om succesvol te zijn, moet je goed weten wat er bij je klant leeft. Jouw product of dienst moet de beste oplossing zijn voor de klant. Natuurlijk wil je er zelf wat aan verdienen en om dat alles te kunnen realiseren, heb je een goed team en geld nodig.

Het Investor Readiness Program (IRP) is een beproefd instrument binnen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) om bedrijven te versterken en hun slagingskans voor financiering te vergroten. Tijdens het programma wordt gebruik gemaakt van het StartupFramework. Niet alleen ROM’s, maar ook banken, universiteiten en incubators zetten het framework inmiddels in.

Circa de helft van de bedrijven die meedoen aan een IRP stelt aan het einde van het programma een financieringsaanvraag op. De andere helft gaat verder aan de slag met de nieuw verkregen inzichten. 86% van de financieringsaanvragen worden binnen drie maanden na afloop van het IRP toegekend.

Deelname aan een IRP via InnovationQuarter is gratis voor bedrijven. Wel vindt er selectie plaats. Daarnaast wordt een serieus commitment gevraagd in tijd en betrokkenheid.

IRP negen deelnemers

De negen deelnemers

Klik op een belofte om meer te lezen over de deelnemende bedrijven, hun ambities en ervaringen.

Reefy

Door het veranderende klimaat ontstaan steeds vaker overstromingen die een enorme economische impact hebben. Traditionele oplossingen zijn duur en op de lange termijn vaak niet bestand tegen de stijgende zeespiegel en kracht van het water. Reefy ontwikkelt een modulair kunstmatig rif waarmee kustlijnen beschermd kunnen worden. Reefy richt zich zowel op overheden als private eilandeigenaren en bedrijven die bijvoorbeeld beach houses aan de kust bezitten. Inmiddels staan een aantal pilots in Nederland en Mexico gepland om de oplossing in verschillende praktijksituaties te testen. De  uitdaging voor Reefy zit erin om deze pilots om te zetten in commerciële projecten.

Van de Molengraft: “Er zijn verschillende methoden om je prijs te bepalen. Bijvoorbeeld gebaseerd op de kosten die je maakt, de waarde die je levert of de referentie waarmee de klant jouw prijs vergelijkt. Bij Reefy hangt het totaal af van het type klant dat zij voor zich hebben welke verkoopprijs ze het beste in kunnen zetten. Overheden en private eigenaren/ bedrijven zijn twee hele verschillende doelgroepen.”

Contact: Leon Haines

Shore Systems

Shore Systems bouwt drones om op afstand windparken op zee te inspecteren. Windmolens zijn een duurzame energiebron, maar bij de inspectie van windmolens worden inspecteurs met boten op diesel naar de windmolens gestuurd, wat weer milieuvervuilend is. Daarnaast brengt deze vorm van controle vaak extra kosten met zich mee en kan de veiligheid van het personeel, bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden, niet altijd geborgd worden. Door het vliegen met drones kunnen de kosten voor inspectie enorm gereduceerd worden en het is nog beter voor het milieu ook. Uniek aan de drones is dat deze over lange afstand kunnen vliegen en niet vanaf een schip maar vanaf de kust bestuurd kunnen worden. In de toekomst moet de drone ook nog autonoom kunnen vliegen en zelf een seintje geven voor een onderhoudsteam wanneer uit de data-analyse blijkt dat dit nodig is.

Van den Homberg: “Tijdens het IRP zijn we vooral tot inzicht gekomen om focus in ons verhaal aan te brengen. We richten ons daarom nu specifiek op inspectie- en onderhoudsbedrijven, want bij hen voel je echt een probleem en behoefte aan een oplossing. Met onze lange-afstands drones helpen we hen minder afhankelijk te maken van boat charters en risico’s te reduceren. Het leuke is dat we na wat klantgesprekken, intentieverklaringen hebben kunnen tekenen en zelfs al een potentiële klant hebben gevonden die een pilot wil doen. We zijn nu op zoek naar financiering om nog meer pilots en verdere marktverkenning te kunnen doen.”

Contact: Thom van den Homberg

Worldwatch

Om de juiste beslissingen te maken, wil je actuele, betrouwbare, kloppende informatie over je bedrijf ten aanzien van de buitenwereld. Bedrijven gebruiken nu ongeveer 10% van die informatie om tot beslissingen te komen. Ten aanzien van de huidige technologische mogelijkheden wordt er nog weinig waarde uitgehaald.

Worldwatch.io biedt bedrijven een 360-graden-platform om de ‘voor hun relevante wereld in de gaten te houden’. Relevante signalen over financiële gegevens, planning, prospecten, klanten, concurrenten en de markt leiden tot betere inzichten. Worldwatch combineert bedrijfsgegevens met getrainde industriële modellen, klanteigen data, marktdata en externe publieke data op een unieke manier. Het Worldwatch.io platform helpt bij het afstemmen van verkoop-, marketing- en klantsuccesactiviteiten om zo een efficiënte en voorspelbare omzetgroei te realiseren met als resultaat verhoogde efficiency en verlaagde faalkosten.

De eerste stap om te bepalen wat Worldwatch voor een bedrijf kan betekenen, is een haalbaarheidsonderzoek waarin wordt onderzocht welke data er allemaal beschikbaar is en wat de potentie hiervan is. Vervolgens stelt Worldwatch voor welke AI-modellen accurate en relevante inzichten leveren. Inzichten hoe een bedrijf bijvoorbeeld betere resultaten kan behalen, voorspellingen maakt en bijvoorbeeld prijzen automatisch aanpast, doordat het gekoppeld is met real-time data. Dit helpt bij het inschatten van risico’s en maakt het nemen van commerciële beslissingen eenvoudiger.

Pahud de Mortanges: “Voordat ik het IRP inging lag mijn focus op de maritieme sector. Daar kom ik immers vandaan en heb ik de meeste kennis van. Tijdens het programma leerde ik dat die focus niet nodig is en mijn potentiële klantgroep veel groter is. Door met haalbaarheidsonderzoeken te werken, komt naar boven over welke data bedrijven beschikken. Wat we met Worldwatch.io doen is heel schaalbaar en geschikt voor iedereen die betere resultaten met zijn of haar bedrijf wil behalen.”

Contact: Rosaline Pahud de Mortanges

Captain AI

De ambitie van Captain AI is om autonoom en veilig varen te realiseren met behulp van software. Boten worden uitgerust met diverse sensoren, simulatie en deep learning technieken. De data die hiermee opgehaald en geanalyseerd wordt, vormt input voor de aansturing. Autonoom varen lost problemen op zoals het tekort aan schippers, tijdrovende en dure trainingen, ongelukken door menselijk falen en de ‘file’ op de Noordzee.

Wegener: “We kwamen tot de conclusie dat de markt zich minder snel ontwikkeld heeft dan we verwacht hadden. Dit wordt bevestigd door gesprekken met enkele industrie-providers die we tijdens dit programma hadden. Ook zij hadden een andere verwachting over waarin de transitie naar autonoom varen zich zou ontwikkelen. Onze nieuwe strategie richt zich daarom op het toepassen van onze technologie voor andere marktpartijen, zoals havenautoriteiten.”

Contact: Vincent Wegener

Vortice is een innovatieve machine om drankjes met bubbels te maken die zo klein is dat je deze kunt meenemen. De machine werkt met cups zoals we dat ook kennen van de bekende koffiemerken. Vortice wil hiermee bijdragen aan het terugbrengen van de negatieve gevolgen van bottled water, dat vele malen duurder en vervuilender is dan kraanwater, terwijl er ook bij wordt gedragen aan het creëren van een gezonde oplossing voor frisdranken.

Lammersen: “Ik kom uit de voedselindustrie en daar worden innovaties best snel gelanceerd zonder te testen. Dat kan omdat er een laag afbreukrisico is. Zodra je techniek in je innovatie brengt, wordt dat ineens heel anders. Daar komen veel hogere kosten bij kijken. In het IRP heb ik geleerd dat dit een andere manier van werken en marktbenadering vraagt dan ik gewend was. Komende maanden ga ik met mijn team meer onderzoek doen naar gebruikers en hun behoeften en problemen met vergelijkbare producten.”

Contact: Niels Lammersen

Crescent Med

Crescent Med ontwikkelt een slimme hoofdcamera voor chirurgen. De camera kan het perspectief van de chirurg live delen via een online platform waarmee onderwijs op afstand kan worden gegeven. Crescent Med wilde hun oplossing in eerste instantie als een service verkopen aan chirurgen om te doceren in ziekenhuizen. Een andere mogelijkheid is de verkoop van de hardware aan medische bedrijven. De focus die zij op korte termijn willen aanbrengen is ‘livestreaming as a service’ voor chirurgen in opleidingsinstellingen.

Andary: “Wij kwamen er tijdens het IRP achter dat we ons te veel gefocust hebben op de chirurg, het probleem en de oplossing; maar niet op de inkoper en zijn beweegredenen. Dit werd ook nog eens extra hard in de praktijk duidelijk toen de situatie bij één van onze potentiële klanten veranderde, waardoor ook een financier zich voorlopig terugtrok. We hebben nu een shift gemaakt naar een ander business model. De komende periode gaan we onderzoeken of met verschuiving van onze focus omzet kunnen gaan genereren en een investering kunnen ophalen. ”

Contact: Samy Andary

Blyver

Blyver ontwikkelt een platform waarmee doelgroepen met een lage financiële geletterdheid kleine bedragen kunnen investeren in Europees vastgoed dat eigendom is van en wordt beheerd door institutionele vastgoedbeleggers. Zodoende kunnen mensen met weinig kennis meeliften op het hoogste niveau van expertise in de markt, en op een veilige manier hun vermogen vergroten. Dit maakt vastgoedeigenaarschap toegankelijk en, nu misschien belangrijker dan ooit, vergroot financiële gelijkheid.

Blyver zet blockchaintechnologie in om nieuwe spaarmogelijkheden te bieden met volledige transparantie waardoor een ongekend niveau van consumentenvertrouwen wordt gerealiseerd. Via hun platform kun je makkelijk en veilig mede-eigenaar worden van een pool vastgoed-objecten.

Voskuil: “Wij zijn Wouter van Rooijen van UP!Rotterdam zeer dankbaar voor de uitnodiging deel te nemen aan dit programma. We hebben in een korte tijd veel geleerd, en raden dit programma iedere startup aan! Wij hebben nu een helder beeld van waar we staan en wat de beste stappen vooruit zijn. Het advies om met meerdere launching customers gelijktijdig pilots te doen is zeer waardevol gebleken. Het past perfect bij de ambitie van Blyver om op grote schaal sociale impact te maken.”

Contact: Frans Voskuil

House.nl

House.nl speelt in op de veranderende rol van de vastgoedmakelaar met een end-to-end huizenplatform: op het platform komt de transactie tot stand waarbij koper en verkoper over dezelfde informatie gedurende het (ver)koopproces beschikken. Partijen die onderdeel uitmaken van het transactieproces, waaronder hypotheekadviseurs, taxateurs, notarissen en banken, zijn op het platform van House.nl aangesloten. De makelaarsdienstverlening en technologie achter het platform zullen in de toekomst ook internationaal uitgerold worden.

Van de Molengraft: “Onderdeel van het programma is dat je leert hoe waardevol het is om elkaar eerlijk feedback te geven. Je leert het ontvangen als goede bedoelingen om de volgende stap te kunnen zetten in plaats van als kritiek. Bij Maurits gingen sommige opmerkingen na de eindpresentatie over zijn presentatiehouding en de opmaak van de slides. Dat is ergens fijn, want dat gaat om de vorm en is veel makkelijker aan te passen dan de inhoud van je product of je investeringsaanvraag.”

Contact: Maurits Grosfeld

Crest Sensors

Het net staat steeds meer onder druk en veroudert. Crest Sensors is een startup gespecialiseerd in sensoren en remote monitoring oplossingen voor de energie- en watersector en wil graag opschalen. De oplossing van Crest Sensors maakt van iedere asset van een energie- of waterbedrijf een slimme asset. Met hun Remote Telemetry Unit kan data uit een bestaande asset worden opgehaald, gemonitord en gekoppeld aan een online omgeving. Zo krijg je bijvoorbeeld meer inzicht in de onderhoudsconditie en kunnen veel kosten bespaard worden.

Boudestijn: “Het IRP heeft mij geleerd dat we de afgelopen tijd veel te veel op de korte termijn hebben gefocust. We willen de komende drie jaar marktleider in de Benelux worden. Dan moet je een begroting maken op de lange termijn en laten zien welke potentie er ligt. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat het opschalingsmodel dat wij gekozen hebben aantrekkelijker is voor een bank dan voor een investeerder, dus dat is nu de plek waar wij aan tafel willen komen.”

Contact: Robert Boudestijn

Van de Molengraft na de eindpresentaties: “Nog niet iedereen is klaar om financiering op te halen; maar dat betekent niet dat dit programma voor hen niet waardevol is. Met de inzichten uit het IRP weet je waarom je nog niet klaar bent om financiering op te halen. Hier kan je vervolgens aan werken om op een later tijdstip alsnog financiering op te halen. Het programma is nu afgelopen, maar ik verwacht dat enkele van de bedrijven en hun coaches elkaar de komende tijd nog wel op zullen zoeken.”

Bijzondere samenwerking

Limpens: “We hebben al vaker IRP’s georganiseerd, maar dit was de eerste keer dat we het programma samen met meerdere partners uit de provincie hebben opgezet.” Dit IRP hebben we als InnovationQuarter samen opgezet met Smart Delta Drechtsteden en Up!Rotterdam. Limpens: “Door gezamenlijk op te trekken in de organisatie wordt het IRP ook toegankelijk voor partijen die nog geen ervaring hebben met het aanbieden of die onvoldoende omvang of capaciteit hebben om het zelfstandig te vullen met voldoende deelnemers. Ik ben heel blij met de mix aan deelnemers die we op deze manier bijeen hebben kunnen brengen en vanuit de verschillende organisaties gezamenlijk door onze begeleiding verder hebben geholpen. Daarnaast zie je ook dat het IRP de samenwerking binnen onze organisaties bevordert. De coaches voor de deelnemende bedrijven komen uit verschillende lagen van de organisatie, passend bij hun behoeften.” InnovationQuarter organiseert komend kwartaal (start: 5 oktober) een volgende editie van het regionale IRP en kijkt tevens naar de mogelijkheid om dit programma vanaf 2023 met een vaste frequentie aan te bieden.

Meer weten?

Interesse in deelname in een IRP of het samen organiseren ervan? Neem dan contact op met Didier Limpens. Hij kan je meer vertellen over de aankomende programma’s en de mogelijkheden om samen te werken of jouw bedrijf te versterken.

Je kunt ook contact met Didier opnemen als je buiten een IRP om een keer wilt sparren over aanscherping van je business plan of financiering. Voorwaarde is dat je een innovatieve onderneming bent of een project uitvoert in Zuid-Holland met een maatschappelijk belang, een businesscase met een verdienmodel (in potentie winstgevend) en financieringsvraag hebt.

Didier Limpens

Didier Limpens

Senior Financial Business Developer
Nieuwsbrief