VN klimaatcentrum kiest voor vestiging in Rotterdam en Groningen

Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) krijgt een plek in Rotterdam en Groningen. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het kenniscentrum naar Nederland zou komen. Rotterdam en Groningen dienden een gezamenlijke bidbook in om het klimaatcentrum naar beide steden te halen. Het succesvolle bid kwam mede tot stand door medewerking van Rotterdam Partners, de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en werd ondersteund door vele publieke en private klimaatadaptatiepartners uit de provincie Zuid-Holland

InnovationQuarter brengt partijen bij elkaar

In het magazine Bedrijvig vertelt Gerbert van der Wal, hoofd Business Development bij InnovationQuarter, over de aanpak en mogelijkheden van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter om innovatieve ondernemers in Zuid-Holland te financieren en ze te stimuleren om innovaties naar de markt te brengen.

Stevige investeringscommissie voor Zuid-Hollands Energie-innovatiefonds

Vandaag is de investeringscommissie benoemd van ENERGIIQ, het Energie-innovatiefonds van de provincie Zuid-Holland. De vijf benoemde leden van de investeringscommissie hebben een stevige achtergrond in energie, innovatie en investeringen. De investeringscommissie adviseert ENERGIIQ over het te voeren investeringsbeleid. ENERGIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland.

Zuid-Holland luidt de gong voor energie-innovaties

Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, opent vandaag de Amsterdamse beurs en luidt hiermee de gong voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor de commercialisatie van hun energie-innovatie. Specifiek voor deze doelgroep start op 1 september ENERGIIQ, het energie-innovatiefonds van de provincie Zuid-Holland. ENERGIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter.

Van extractenbibliotheek tot bio-asfaltweg: het jaarverslag van Biobased Delta

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Zuidwest Nederland werken onder de vlag van Biobased Delta samen aan de biobased economy. In 2016 werden grote stappen gezet voor het Sugar Delta-project en het programma Biorizon. Daarnaast opende de provincie Zeeland een tweede weg van bio-asfalt. Startte Brabant met een pyrolyse-proeftuin in Moerdijk. En ging Zuid-Holland op stap met de Extractenbibliotheek. Dit verslag blikt terug op de highlights uit 2016. Veel leesplezier.

Fieldlab SSRMainports werkt aan Beleef- en expertise centrum circulaire economie in Brielle

Op 3 juli ondertekenden burgemeester Gregor Rensen van gemeente Brielle en directeur Peter de Bruijn van het Fieldlab SSRMainports een overeenkomst voor de start van het Beleef- en expertise centrum voor circulaire economie (BECCE). Het Fieldlab SSRMainports gaat de komende maanden de plannen onderzoeken en verder ontwikkelen. De gemeente Brielle ondersteunt de start van dit initiatief met € 25.000.

MAYHT ontvangt startkapitaal voor nieuwe luidspreker technologie

De Delftse spin-off MAYHT ontvangt een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ . De investering werd bekendgemaakt door Prof. Ir. E. Voûte, decaan faculteit Industrieel Ontwerp faculteit TU Delft. Met deze kapitaalinjectie zet MAYHT de laatste stap in de ontwikkeling van de technologie, waarmee het eind van dit jaar de markt op gaat.

Ruim € 3 mln. voor innoverend MKB Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen ruim € 3 mln. subsidie beschikbaar aan het innovatief MKB. Het bedrag wordt verdeeld over 133 ondernemers in Zuid-Holland die daarmee de haalbaarheid van hun product of dienst laten onderzoeken of gespecialiseerd advies gaan inwinnen over hun voorgenomen innovaties.

IRM Systems secures capital to develop ‘IRM Smart Pipeline Data’ and accelerate international growth

IRM Systems B.V., a leading Pipeline Integrity Solutions company providing specialist services and engineering throughout the entire lifetime of pipeline systems (both onshore & offshore), has secured capital in total of € 1.5 million from amongst others the regional development agency InnovationQuarter to develop its newest, innovative product ‘IRM Smart Pipeline Data’ as well as to accelerate its international growth ambitions.

Regiomonitor Zuid-Holland 2017, economie in transitie

Leidt het herstel van de economie ook tot het aantrekken van de werkgelegenheid ? Hoe sterk is de innovatiekracht van Zuid-Holland? Hoe aantrekkelijk is de regio voor bedrijven en internationaal talent? Hoe staat het met de overgang naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem ? Op deze en andere vragen biedt de Regiomonitor Zuid-Holland 2017 het antwoord.

Organisaties tekenen intentieverklaring Groene Corridor

Een groot aantal bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen hebben vandaag hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om één van de eerste groene en duurzame corridors van Europa te realiseren. De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst “Goederenvervoer over Water in een Stroomversnelling” van de provincie Zuid-Holland.

Solar Monkey zet extra vaart achter transitie naar zonnestroom

Begin 2016 investeerden InnovationQuarter met haar IQCapital fonds en een informal investor in het jonge Delftse bedrijf Solar Monkey. In anderhalf jaar is al veel bereikt en nu plannen de ondernemers de volgende stappen: het veroveren van de internationale markt. Om deze ambitieuze plannen te ondersteunen verstrekken de investeerders nu een aanvullende investering.

Een green deal voor de Dutch Windwheel 2.0

Op 29 juni presenteerde de Windwheel Corporation de nieuwe ontwerpen van de Dutch Windwheel, het icoon van technologische innovatie dat de skyline van Rotterdam moet verrijken. Minister Kamp, gedeputeerde Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) en wethouder Struijvenberg (gemeente Rotterdam) tekenden in het World Trade Center in Rotterdam bovendien een Green Deal, die de kansen op realisatie van de Dutch Windwheel moet vergroten.

Minister Kamp opent nieuw OnderNemerSplein in Rotterdam

De Kamer van Koophandel geeft met elf partners de dienstverlening aan ondernemers een nieuwe inhoud op het innovatieve OnderNemerSplein in Rotterdam. Daar gaan ondernemers elkaar ontmoeten, vraagstukken aanpakken en toekomstverkenningen uitvoeren. De samenwerkende publieke dienstverleners hebben een faciliterende rol. KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “Met de steeds sterkere digitalisering gaan we de contacten met en tussen ondernemers op een nieuwe manier inhoud geven. Co-creatie met ondernemers over actuele uitdagingen is hierbij het uitgangspunt.”

A Green Deal for the Dutch Windwheel 2.0

On 29 June, the Windwheel Corporation presented its new designs for the Dutch Windwheel, the icon of technological innovation that will raise the skyline of Rotterdam to a new aesthetic level. In addition to the presentation, a Green Deal was signed at the World Trade Center in Rotterdam by Minister Kamp, Provincial Executive member Bom-Lemstra (Province of Zuid-Holland) and Alderman Struijvenberg (Municipality of Rotterdam) which will increase the Dutch Windwheel’s chances of realisation.