Terug naar overzicht

Dare2Cross Offshore/Energy meets Cybersecurity

Wat kunnen offshore/energy en cybersecurity leren van de Hells Angels om te zorgen dat medewerkers niet ontsporen en geen risico vormen voor de cybersecurity van de organisatie? Welke nieuwe toekomstige diensten kunnen we bedenken geïnspireerd door Tesla?

Dare2Cross Offshore/Energy Cybersecurity

Met een speciaal geselecteerde groep uit de offshore/energy en cybersecurity sector zijn nieuwe business kansen en mogelijke samenwerkingen verkend tijdens Dare2Cross Offshore/Energy meets Cybersecurity. Ongeveer 50 genodigden zijn op 28 september tijdens de internationale Cyber Security Week 2017 ontvangen door InnovationQuarter en mede-organisatoren KIVI, IRO, The Hague Business Agency, Gemeente Den Haag en HSD.

Offshore/energy sector kwetsbaar voor cyber crime

Een toenemend gebruik van visualisatie en big data verhoogt het risico op cybercriminaliteit in de olie- en gasindustrie aanzienlijk.
Uit een rapport van het Ponemon Institute blijkt dat ruim twee derde van de olie- en gasbedrijven vorig jaar door tenminste één belangrijke cyberaanval geraakt werden, terwijl veel andere incidenten ongemeld of ongemerkt zijn gebleven.

Volgens een expert worden cyberaanvallen in de olie- en gasindustrie steeds geavanceerder en kostbaar om te bestrijden: Deze aanvallen zijn niet alleen gerelateerd aan de verspreiding van malware, maar juist aan onbevoegd personeel dat toegang tot infrastructuur krijgt. De druk om zaken rondom cybersecurity goed te organiseren wordt daarom steeds groter.

Dare2Cross Offshore/Energy Cybersecurity

Delen of niet delen van informatie

Om bestand te zijn tegen cyber crime is samenwerking nodig. Echter zit het delen van ‘worst cases’ en kwetsbaarheden niet in onze natuur, zoals werd geconcludeerd tijdens het forum:

Sharing is not natural if it is not a best practice. Openness and collaboration is a must, but with who and how!

Reden om een select gezelschap uit beide sectoren bij elkaar te brengen rond vijf verschillende actuele thema’s en ze uit te dagen informatie te delen en uit te wisselen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren:

  • het inzetten van cybersecurity oplossingen als enabler voor nieuwe toekomstige diensten om business te genereren;
  • samenwerking door de horizontale en verticale keten;
  • cybersecurity in de design fase van windturbines;
  • omgaan met medewerkers die ‘derailen’; en
  • het verbeteren van cyber resilience van bestaande netwerken en platforms.

Bijzonder aan deze bijeenkomst is dat al in de voorbereiding met veel verschillende organisaties is gesproken om tot passende cases te komen en de juiste personen bij elkaar aan tafel te hebben om deze cases te verdiepen.

Dare2Cross Offshore/Energy Cybersecurity

Grenzen verleggen tijdens Dare2Cross

Onder de inspirerende leiding van Ramon Vullings, cross industry innovation expert, zijn nieuwe kansen en oplossingen verkend en nieuwe contacten gelegd. Een forum met Bram Reinders (Alliander), Arthur van der Weerd (Hudson Cybertec) en Joep Brand (Shell) kreeg prikkelende stellingen voorgelegd als ‘Cyber crime is over-hyped’ en ‘Cyber crime should not be fought, better to be insured’.

Tijdens de breakout sessies werden de cases verdiept. Op basis van de unieke aanpak en oplossingen van bijvoorbeeld Hells Angels, Emirates, Google en andere inspirerende organisaties werden de aanwezigen geprikkeld verder te zoeken naar toepassingen voor de ingebrachte cases. Veel oplossingen zijn namelijk al bedacht door organisaties en worden toegepast in andere sectoren. Hoe kan je deze oplossingen door ontwikkelen naar oplossingen voor de eigen organisatie of sector?

De middag heeft de aanwezigen een hoop interessante nieuwe contacten opgeleverd. De organisatoren en case inbrengers verkennen samen op welke manier hier een vervolg aan gaat worden gegeven.