Terug naar overzicht

Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld met vestigingen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde, heeft Milgro, marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement. Sinds 1 september 2017 heeft Milgro de volledige regie over de interne afvalstromen en -processen en de aansturing van externe afvaldienstverleners. In samenwerking met Royal FloraHolland werkt Milgro aan de realisatie van de zero waste ambitie die Royal FloraHolland heeft geformuleerd. Innovatie gericht op verdere verduurzaming en lagere kosten komen daarin samen.
Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

© 2017 Foto: Nils van Houts

Royal FloraHolland staat dichtbij de natuur. Samen met haar leden en klanten maakt de coöperatie de wereld mooier en gezonder met prachtige bloemen en planten. Vanaf nu dragen ze ook bij door de reststromen van de veiling opnieuw van waarde te laten zijn. In de natuur hebben immers alle afvalstoffen opnieuw waarde.

Verantwoord ondernemen door innovaties toe te passen is een belangrijk speerpunt van Royal FloraHolland. Het doel is om tot een zero waste situatie te komen waarbij er geen sprake is van restafval

Aldus Piet Briët, CSR & Sustainability Manager bij Royal FloraHolland. In Milgro hebben we een partner gevonden die ervoor zorgt dat we meer waarde gaan halen uit onze grondstoffen die we vandaag nog afval noemen. Dit sluit perfect aan bij onze circulaire ambitie. Op den duur gaat dit afval in plaats van geld kosten, juist geld opleveren.

Best Value Procurement

De tenderprocedure voor het afvalmanagement van Royal FloraHolland was gebaseerd op Best Value Procurement (BVP), dat uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Deze methode biedt opdrachtnemers optimale kansen om hun expertise te laten zien. Na een intensieve selectieprocedure, die namens Royal FloraHolland werd begeleid door specialisten van Royal HaskoningDHV, is Milgro als beste partner geselecteerd.

Laurens Groen, CEO van Milgro is trots op de gunning van Royal FloraHolland: “In het BVP-traject hebben we de meerwaarde van ons specialisme goed kunnen onderbouwen. Door inzet van ons digitale afvalmanagementsysteem komen we tot een beheerst proces en sluitende data. Vervolgens sturen we vanuit data en kennis op continue verbetering van services en prestaties, optimalisatie van recycling en hergebruik van grondstoffen.”

We halen meer waarde uit grondstoffen en de kosten voor afvalmanagement van Royal FloraHolland en haar klanten gaan afnemen. Kortom, we zorgen voor winstgevende duurzaamheid.

Meer informatie vindt u op: www.onderwegnaarzerowaste.nl.

Nieuwsbrief