Terug naar overzicht

Fieldlab Blocklab geopend in Rotterdam

Donderdag 21 september starten de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijk een fieldlab om concrete toepassingen en oplossingen te ontwikkelen, gebaseerd op blockchain technologie. Het praktijkgerichte centrum wordt ‘Blocklab’ gedoopt.

Opening fieldlab blocklab

Blocklab is geïnitieerd en gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. De opening op donderdag 21 september was in handen van Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse wethouder economie Maarten Struijvenberg en de directeur van InnovationQuarter, Rinke Zonneveld. Tijdens de opening werd niet alleen team en ambities voorgesteld, maar ook meteen al de eerste praktijktoepassingen gepresenteerd, die tijdens de aanloopfase zijn ontwikkeld.

Transacties zonder tussenpartij

Blockchain technologie wordt gezien als een van de meest cruciale innovatiegebieden van dit moment. Basisprincipe is dat gebruikers onderling transacties kunnen doen, zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Dit geldt voor bedrijven, individuen en zelfs voor machines. Blockchain is bijvoorbeeld de technologie achter bitcoin.

Next economy

“Overal hoor je de kreet ‘blockchain’, maar volledig werkende toepassingen zijn nog dun gezaaid”, aldus Struijvenberg. “Met Blocklab brengen we daar verandering in. Dat is belangrijk omdat we voor de next economy échte vernieuwing nodig hebben. Blockchain kan die helpen mogelijk maken.”

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter:

Het is belangrijk dat ons bedrijfsleven voorop blijft lopen in de next economy door disruptieve technologien vroegtijdig te omarmen. Met Blocklab gaan we ondernemers heel concreet helpen om business cases te ontwikkelen op het gebied van blockchain.

Energietransitie

Zo maakt blockchain het bijvoorbeeld mogelijk om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte verhandelen, en stadsbewoners elektriciteit. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven en stad.

Goederenstromen

“Dat maakt het voor ons al heel interessant”, vult Castelein aan. “Maar ik denk ook aan de vele toepassingen die blockchain binnen de logistieke ketens mogelijk maakt om goederenstromen efficiënter te organiseren. Deze stap sluit naadloos aan bij onze ‘smartest port’-ambities.”

Opening fieldlab blocklab Rotterdam

Voorraadfinanciering havenlogistiek

Tot de eerste concrete projecten die tijdens de officiële opening gepresenteerd werden, behoort een blockchain toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek die in samenwerking met Exact en ABN AMRO ontwikkeld is. Ook werd bekendgemaakt welke innovatiepartners financiering ontvangen om blockchain toepassingen voor de energiemarkt te ontwikkelen.

Team en toepassing

Het Blocklab start met een vijfkoppig kernteam en is gevestigd in het Cambridge Innovation Center in Rotterdam. In het fieldlab worden theoretische blockchain ideeën, met consortia van ontwikkelaars en gebruikers, in een praktijkomgeving ontwikkeld, getest en uitgewerkt tot concrete kansen. Daarnaast fungeert het lab als kennisbron voor het regionale bedrijfsleven. Met de Hogeschool Rotterdam wordt curriculum ontwikkeld, om aanwas van blockchain talent te organiseren.

Innovatieprojecten Blockchain x Energie gelanceerd

Begin oktober lanceerde BlockLab vier innovatieprojecten waarin oplossingen voor de energiemarkt worden ontwikkeld. De toepassingen betreffen wind op zee, het warmtenet in de haven, peer-to-peer energiehandel en het veilig benutten van slimme meters. Lees meer!