Terug naar overzicht

Vouchers beschikbaar voor zorginnovaties gemeenten

Het innovatieprogramma ZorgTech stelt vandaag voor de derde maal subsidievouchers beschikbaar voor technologiebedrijven en zorgorganisaties uit de regio. Dit keer met een focus op zorgopgaven in het gemeentelijk domein. Projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, kunnen ondersteuning krijgen bij de validatie van hun innovatie. Een belangrijke voorwaarde is dat bij ieder project minimaal één gemeente betrokken is. Door de toepassing van nieuwe technologie te stimuleren, willen we gemeenten ondersteunen in hun taak om zorg bereikbaar te houden voor elke burger.

subsidievouchers technologiebedrijven zorgorganisaties

Waarom focus op gezondheidsuitdagingen binnen het sociaal domein?

Gemeenten staan onder druk in de ondersteuning van hun inwoners bij toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Het aantal inwoners groeit. Daarnaast worden we steeds ouder. Iedere gemeente heeft een rol in de inkoop en toeleiding van bijvoorbeeld ondersteuning voor mantelzorg, zorg voor jeugd en gezin en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taken vallen onder het zogenaamde sociaal domein.

Technologie kan worden ingezet om zorg te voorkomen of mensen langer thuis te houden, en zou een oplossing kunnen zijn voor de druk op het sociaal domein. Het is alleen een flinke uitdaging om als gemeente door het bos van alle technologische innovaties oplossingen te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg voor hun inwoners. Factoren als strenge regelgeving, de behoefte aan bewezen oplossingen en ingewikkelde financieringsstromen zijn herkenbare knelpunten.

“We geloven als gemeente in de grote veranderkracht die ondernemers, investeerders en kennisinstellingen met zich meebrengen. Door die werelden te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer en betaalbaarder te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven. Daarmee versterken we ook de regionale economie en werkgelegenheid, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt.” 

– Damiët Groen, Opgavemanager Zorg & Tech Innovatie gemeente Den Haag

“In de afgelopen periode hebben we daarom met meerdere gemeenten uit de hele regio gesproken over het leggen van de verbindingen tussen technologische innovaties en gemeentelijk sociaal domein en de actieve rol die de gemeente bij het verder brengen van een innovatie kan spelen.”

– Ingrid den Heeten, Strategisch adviseur Economisch Vestigingsklimaat MRDH

Dat er veel aandacht is voor het toepassen van technologie in het sociaal domein blijkt niet alleen uit de interesse en betrokkenheid van gemeenten, maar ook uit de start van het SocialTech Validation Lab van Yes!Delft. Hier worden verschillende startups begeleid in de validatie van hun oplossing. De vouchers die vanuit het innovatieprogramma beschikbaar komen, zijn mogelijk ook voor deze startups een interessante manier om de toepassing in de praktijk te kunnen toetsen.

Voorbeelden van gezochte oplossingen

Het programma zoekt innovaties die al uitgewerkt zijn tot een (werkend) prototype. Samen met een gemeente onderzoek je of deze oplossing bijdraagt aan het oplossen van gemeentelijke opgaven rond (jeugd)zorg en volksgezondheid (dus geen schuldsanering of arbeidsparticipatie, dit zijn thema’s die wel onder het sociaal domein vallen, maar niet over gezondheid gaan). Denk bijvoorbeeld aan de inzet van kunstmatige intelligentie, wearables of het Internet of Things om preventie mogelijk te maken of overbelasting van een mantelzorger te beperken.

Twee inspirerende voorbeelden van innovaties die eerder een voucher kregen en ook interessant zijn voor het gemeentelijk domein zijn opvoedrobot Luna en de digitale leefstijlcoach MiGuide. Met Luna wordt de zelfredzaamheid van de jonge ouder vergroot en daardoor de druk op de jeugdzorgmedewerker verlicht. MiGuide helpt diabetespatiënten om hun leefstijl aan te passen en daardoor hun gezondheid te verbeteren. Zulke oplossingen helpen mee de zorg dichterbij huis te brengen, de regie over de eigen gezondheid te nemen  en zorgverleners te ondersteunen.

Toegevoegde waarde programma ZorgTech

Voor projecten als Luna en MiGuide bleek het met de ondersteuning vanuit het programma makkelijker om hun innovaties te toetsen bij de partijen die er ook echt mee moeten gaan werken. Dit effect beogen we in deze voucherronde ook te bewerkstelligen voor de gezondheidsuitdagingen in het gemeentelijk domein.

Technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten die interesse hebben in het programma, maar nog geen compleet consortium hebben, kunnen zich voor indiening bij het programma melden. Met het netwerk van de programmapartners proberen we diverse partijen uit de regio met elkaar te verbinden.

Hoe kom ik aan een voucher?

Interesse gekregen? Projectconsortia hebben tot 30 juni de tijd om een voucher aan te vragen. Er is € 250.000,- beschikbaar voor vijf innovatieprojecten. Van 25 tot 28 mei staan er spreekuren gepland om voor indiening ideeën te toetsen of hulpvragen kenbaar te maken. Op de programmasite staat alle informatie over de voorwaarden, beoordelingscriteria en het indieningsproces.

Meer weten?

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie. Staat het antwoord op jouw vraag niet op de programmasite? Neem dan direct contact met ons op.

Marieke Kodde

Senior Business Developer