Terug naar overzicht

Laatste ronde Corona-Overbruggings-Lening

De COL-regeling loopt ruim een jaar en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

beoordeling corona overbrugging

Zorg voor een goede onderbouwing van je aanvraag

Aanvragen worden volgens een tendersystematiek beoordeeld. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. 

Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. 

Vanwege het beperkte budget is het in deze laatste ronde extra belangrijk om te zorgen voor een goede onderbouwing over hoe het product / de dienst aansluit op de genoemde kwalitatieve criteria.

Wanneer weet je of je aanvraag goedgekeurd is?

De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn. 

Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indiendatum. 

Landelijk hebben tot nu toe bijna 2.500 bedrijven een aanvraag ingediend.

Meer weten?

Kijk op https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/.