Terug naar overzicht

Opnieuw vouchers verkrijgbaar innovatieprogramma Energie & Klimaat

Bedrijven met oplossingen op het gebied van duurzame innovatie kunnen tot en met 13 oktober 2022 weer subsidie aanvragen bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Het gaat om vouchers met een waarde tot € 100.000,-. De vouchers zijn te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Met deze regeling stimuleert het programma bedrijven samen te werken met fieldlabs en toepassingen door te ontwikkelen waar in de regio op dit moment de grootste behoefte aan is. Eerder dit jaar startten al zes projecten vanuit de regeling.

Hoe kom ik aan een voucher?

In totaal heeft de provincie Zuid-Holland deze fase € 1,25 mln. beschikbaar gesteld voor Energie & Klimaat, waarvan deze tweede openstelling € 300.000,- in de vorm van vouchers voor innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan indienen via deze pagina.

Bedrijven die graag mee zouden doen maar nog op zoek zijn naar een partner, kunnen dit vooraf kenbaar maken bij InnovationQuarter. De programmapartners hebben samen een groot netwerk en zetten dit graag in om bedrijven te helpen de juiste partner te vinden.

Na 21 oktober worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie uitgenodigd voor een pitch in november. Begin december wordt bekendgemaakt welke projecten van start kunnen met subsidie.

Het is niet de eerste keer dat het programma vouchers beschikbaar stelt. In dit projectenoverzicht is te zien welke projecten reeds een vouchers bemachtigden. Eén van de projecten die vorige openstelling een voucher toegekend kreeg is VSPARTICLE. Zij maken opschaling van waterstofproductie sneller, goedkoper en duurzamer met hun Nanoprinter.

EK vouchers 3 tranche 2

Innovatiethema’s

Het programma richt zich op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s maken kans op subsidie.

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit en lokale energiesystemen. Een Zuid-Hollands fieldlab met veel expertise op dit gebied is The Green Village. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

2. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energie-opslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom geld voor projecten die bijvoorbeeld gaan over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof. In het Fieldlab Industrial Electrification zit veel expertise op dit onderwerp.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2. Een regionaal fieldlab met kennis en ervaring op het gebied van biotechnologie is Planet B.io. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

Maak gebruik van fieldlabs

Onze regio telt nu al een uniek aantal fieldlabs en andere innovatieplekken waar getest wordt met duurzame innovaties. Met het programma willen we dit bijzondere ecosysteem versterken door activiteiten en projecten op elkaar af te stemmen en kennis te delen. Zo hopen we wildgroei aan losse initiatieven te voorkomen en krachten te bundelen op de belangrijkste opgaven.

Meer weten?

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit. Een actueel overzicht van alle innovatieprojecten inclusief beschrijvingen is hier te vinden.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren
Nieuwsbrief