Energie & Klimaat Innovatieprogramma

Versnel jouw technologische ontwikkeling in de energietransitie met het Energie & Klimaat innovatieprogramma

Ben jij een gedreven ondernemer met een innovatieve technologische oplossing voor de uitdagingen in de energietransitie? Met het Innovatieprogramma Energie & Klimaat bieden we jou de mogelijkheid om je innovatie verder te ontwikkelen, te versnellen naar toepassing in de praktijk én je te begeleiden in de groei van je bedrijf. Op deze manier dragen we bij aan de economische groei van Zuid-Holland en de versnelling van de energietransitie.

Waar werken we aan?

 • Lokale energiesystemen

  Lokale energiesystemen vragen om integratie van energie-infrastructuur en om slimme aansturing. Denk aan projecten die gaan over oplossingen op op straat, wijk of bedrijventerreinen-niveau.

 • Grootschalige opwek en opslag van energie

  Slimme koppeling van opwek, opslag en nieuwe infrastructuur. Projecten die bijvoorbeeld gaan over grid stabiliteit, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

 • Power-2-X: elektrificatie van de industrie

  Elektrificatie van de industrie:
  Projecten die bijvoorbeeld gaan over elektrolyse van waterstof, productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof of het elektrificeren van warmte.

 • Circulaire grondstoffen in de industrie

  Een industriële focus op hernieuwbare koolstof bronnen en energietransitie. Denk aan projecten die gaan over hergebruik van fossiel door recycling, vervanging van fossiel door biobased grondstoffen, CO2-verwaarding en (her) winnen van kritieke grondstoffen.

Partners

Dit programma is een initiatief van Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO en InnovationQuarter.

De subsidieregeling Innovatieprogramma Energie & Klimaat wordt mogelijk gemaakt door Kansen voor West 3.

 
Provincie Zuid-Holland is partner in Plastic Act

Wat biedt het Energie & Klimaat Innovatieprogramma?

Ontwikkeling technologische innovatie

Ontvang een subsidie via Kansen voor West voor het ontwikkelen van een werkend prototype en het testen ervan in een fieldlab en het valideren van jouw technologische oplossing in de praktijk.

Versnelling bedrijfsgroei

Krijg ondersteuning bij de stappen die nodig zijn om jouw bedrijf verder te ontwikkelen en versneld de markt te betreden. Klant- en marktvalidatie zijn naast de ontwikkeling van technologie essentieel. Na een intake gesprek bepalen we of deelname aan een Market Readiness Program voor jou past.

Toegang tot relevant netwerk

Maak deel uit van het Energie & Klimaat netwerk en ontmoet andere ondernemers en experts tijdens onze themabijeenkomsten en peer-to-peer sessies om van elkaar te leren en kennis te delen. Kom in contact met vooraanstaande fieldlabs in de regio om jouw innovatie te ontwikkelen en valideren in de praktijk.

Wie ben je en wat is de innovatie waar je aan werkt?

Geinteresseerd in deelname? Vul een intakeformulier vul je dan jouw contactgegevens en omschrijf je jouw innovatie in max. 300 woorden. Na het invullen van dit intakeformulier nemen wij contact met je op voor het inplannen van een online intake.

Op dit moment worden nieuwe projecten opgestart vanuit een eerdere subsidieregeling. 

Hoe kunnen we jouw innovatie verder brengen?(Vereist)
Hoe ben je terechtgekomen bij het Innovatieprogramma Energie & Klimaat?(Vereist)

Met wie werken we samen?

Hieronder vind je een overzicht van de fieldlabs waar we nauw mee samenwerken in het innovatieprogramma Energie & Klimaat.

Campus@Sea is een initiatief dat zich richt op het samen innoveren voor duurzaam, meervoudig gebruik van de Noordzee. Het biedt een ontmoetingsplek voor impactmakers met innovatieve ideeën en huisvesting voor maritieme bedrijven die willen leren en innoveren. Met een focus op het verbinden van onderwijs, onderzoek, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, streeft Campus@Sea naar het realiseren van meervoudig gebruik van de zee en het bevorderen van duurzame initiatieven en innovaties in de maritieme sector.

I-EM Delft, ook wel bekend als Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit, is een stichting die zich snel heeft ontwikkeld tot een belangrijke speler in de MRDH Campus, gelegen in het hart van de energie- en mobiliteitstransitie. Met partners uit de triple-helixformatie (overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen) ontwikkelt I-EM kortdurende e-learning en workshops, gericht op specifieke onderwerpen in de energietransitie. Hun missie is om bij te dragen aan de energietransitie door middel van bijscholing, onderzoek en advies.

Als Centre of Expertise (CoE) van Hogeschool Rotterdam (HR) is H2EnergyLab de samenwerkingspartner voor praktijkgericht onderzoek in het haven industrieel complex (HIC) van Rotterdam en legt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en de omgeving, met een focus op het duurzaam inzetten van grondstoffen en energie. Door middel van publiek-private samenwerkingen en hun lectoraten brengen ze gedegen kennis samen en stimuleren ze innovatie met programma’s die leren, werken en innoveren integreren.

De Duurzaamheidsfabriek is een innovatieve faciliteit waar bedrijven, van startups tot wereldspelers, hun duurzame innovaties verder kunnen ontwikkelen. Met toegang tot geavanceerde productiefaciliteiten en onderwijsinstellingen, ondersteunt de Duurzaamheidsfabriek het hele proces, van innovatiebegeleiding tot prototypebouw en zelfs de eerste stappen naar productie. Dit initiatief, gevestigd in Dordrecht, fungeert als een hybride leeromgeving voor studenten en versterkt het beroepsonderwijs door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

H2Go is een initiatief gericht op het verkennen van de rol van groene waterstof in diverse aspecten van ons leven, zoals wonen, werken, reizen en recreëren. Gevestigd op Goeree-Overflakkee, een eiland dat voorop loopt in duurzaamheid dankzij grootschalige opwekking van duurzame energie, onderzoekt H2Go hoe groene waterstof kan bijdragen aan het verduurzamen van onze dagelijkse activiteiten.

The Green Village is een fieldlab voor duurzame innovatie op de TU Delft Campus. Hier worden nieuwe methoden en technieken onderzocht en gedemonstreerd door verschillende partijen, met een focus op duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. Het fungeert als een regelluw “openlucht-laboratorium” waar onderzoekers, studenten, startups, ondernemers en overheden samenwerken om een duurzame toekomst te bevorderen.

Docklab is een innovatieve hub die gespecialiseerd is in opkomende technologieën en collaboratieve bedrijfsmodellen. Het richt zich op het ontwikkelen van baanbrekende oplossingen en het omzetten ervan in levensvatbare ondernemingen. Docklab heeft als missie de energietransitie te bevorderen en wereldwijde toeleveringsketens te transformeren.

Buccaneer, gevestigd in Delft, is een bedrijf dat zich richt op duurzame innovatie en maritieme technologieën. Het is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de maritieme sector, met als doel bij te dragen aan een meer duurzame en efficiënte scheepvaartindustrie.

Het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal kunnen worden getest. Gevestigd in het voormalige ‘boorput onderzoeks- en testcentrum’ van Shell in Rijswijk, biedt het RCSG geavanceerde laboratoriumfaciliteiten voor bedrijven actief op het gebied van aardwarmte. Hier kunnen nieuwe boortechnieken en materialen worden getest onder hoge druk en temperatuur, met bijna alle ondergrondse condities in Nederland die kunnen worden nagebootst.

Fieldlab Green Economy Westvoorne fungeert als een platform voor duurzame initiatieven die zich bevinden op het kruispunt van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Het biedt een podium voor samenwerking en innovatie, waar verschillende belanghebbenden bij elkaar komen om oplossingen te vinden voor duurzame ontwikkeling in de regio Westvoorne. Tot slot, kunnen innovaties getest worden op het water, namelijk het Oostvoornse meer.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) is gericht op het ontwikkelen, testen en implementeren van Power-2-X technologieën om industriële clusters in Nederland te vergroenen. Het bestaat uit drie belangrijke onderdelen: ondersteuning bij haalbaarheidsstudies,  een ‘centraal Fieldlab’ waar nieuwe technologieën en businesscases worden ontwikkeld en getest op TRL-niveau 4 t/m 6, en tot slot ondersteuning bij demo’s op TRL-niveau 6 t/m 8 waarin de nieuwe technologieën en businesscases worden gedemonstreerd in de werkelijke industriële omgeving

Plant One is een innovatief onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de procesindustrie, waar bedrijven nieuwe technologieën en processen kunnen testen en ontwikkelen. Gevestigd in Rotterdam, biedt Plant One geavanceerde faciliteiten en expertise om duurzame oplossingen te bevorderen en de transitie naar een groenere industrie te versnellen.

Planet B.io is een innovatiehub en ecosysteem voor biotechnologie, gevestigd in de BioTech Campus in Delft. Het biedt een stimulerende omgeving waar startups, scale-ups, onderzoeksinstituten en bedrijven samenwerken aan baanbrekende biotechnologische oplossingen. Planet B.io speelt een cruciale rol in het bevorderen van innovatie en het versnellen van de ontwikkeling van duurzame biotechnologische toepassingen.

BlueCity is een circulaire hub gevestigd in Rotterdam, waarin een netwerk van bedrijven, startups, en ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen en implementeren van circulaire oplossingen. Door innovatie, samenwerking en kennisdeling draagt BlueCity bij aan het creëren van een circulaire economie en het verminderen van afval en verspilling.

Contact

Wil je meer informatie? Zie je kansen om deel te nemen aan het programma? Of kun je hulp gebruiken bij het opschalen van jouw idee? Neem dan gerust contact met mij op.

Wil jij meer informatie over de huidige projecten en fieldlabs? Lijkt het je leuk om aan te sluiten? Heb je ideeën voor een concreet innovatieproject, nieuw fieldlab of opschaling? Schroom niet contact op te nemen.

Matthijs Damm

Matthijs Damm

Business Developer Innoveren
Nieuwsbrief