Terug naar overzicht

12 regionale innovatieprojecten aan de slag met Energie en Klimaat

Is het mogelijk duurzaam en schaalbaar drinkwater uit zee te halen? Kunnen we natuurlijk afbreekbare pellets ontwikkelen van een goede kwaliteit en prijs? Hoe kunnen bedrijven en gemeenten samenwerken om extreme hoeveelheden regenwater te verwerken? Met die vragen en meer gaan bedrijven uit de regio komende maanden aan de slag in verschillende fieldlabs. 12 regionale innovatieprojecten hoorden afgelopen week dat zij financiering en ondersteuning krijgen binnen het programma Energie en Klimaat. En… er is nog meer ruimte voor projecten binnen het programma.

Programma Energie & Klimaat

Meer innovaties nodig voor energietransitie

Onze regio staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en het verbeteren van de leefomgeving voor de mensen die hier wonen en werken. Dit blijkt ook wel uit het landelijke Klimaatakkoord en de transitieopgaven uit de Roadmap Next Economy. Met de bestaande technologieën, zoals zonnepanelen en biogas, kan de komende jaren onvoldoende aan deze uitdagingen voldaan worden.

Ondernemers met ideeën voor innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën zijn hard nodig. Om die reden is 1 januari 2019 het programma Energie en Klimaat gestart als doorvertaling van deze visies voor onze regio. Met het programma worden ondernemers met goede ideeën gestimuleerd deze in samenwerking met fieldlabs te testen en klaar voor de markt te maken. Het programma is een samenwerking tussen MRDH, InnovationQuarter, TNO en de provincie Zuid-Holland.

“In de metropoolregio willen de 23 gemeenten bedrijvigheid stimuleren. Met de fieldlabs uit het innovatieprogramma richten we ons op mkb’ers die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. De 12 ondernemers die nu aan de slag gaan met hun projecten zijn daar een prachtig voorbeeld van.” – Bas Vollebregt, Delftse wethouder Economie en Cultuur

Projecten van biobased pellets tot drinkwater uit zee

In totaal zijn er afgelopen week 12 projecten goedgekeurd die een bijdrage krijgen om hun ideeën te realiseren. Zo is er een project op de Biotech Campus Delft, een campus voor bedrijven en kennisinstellingen in de industriële biotechnologie op het terrein van Royal DSM en de TU Delft, waar gewerkt wordt aan biobased pellets. Doel is om afbreekbare pellets te ontwikkelen van een dusdanige kwaliteit, dat deze ook daadwerkelijk door verschillende industrieën gebruikt zullen worden om chemicaliën, brandstoffen en energie te maken.

Een ander project gaat over het ontwikkelen en testen van de koppeling tussen energieopwekking via drijvende zonnepanelen en drinkwaterproductie uit zeewater door middel van energie efficiënte ontzilting. Dat project wordt uitgevoerd door North Sea Innovations, een fieldlab in oprichting in Den Haag. Uniek aan dit fieldlab is de aandacht voor toeristische toepassingen en consumentenbeleving.

Fieldlabs helpen innovaties testen en marktrijp maken

In fieldlabs werken bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden samen aan de toepassing van nieuwe technieken. Voor bedrijven met nieuwe duurzame ideeën is het uitwerken en realiseren soms lastig. Ze hebben zelf geen testomgeving of de kennis in huis om een product te ontwikkelen of te lanceren. Verschillende fieldlabs in Zuid-Holland hebben dat wel.

In het programma Energie en Klimaat wordt ingezet op het versterken en onderling verbinden van zeven fieldlabs. Het gaat om: Biotech Campus Delft, fieldlab The Dutch Windwheel, de Duurzaamheidsfabriek, Fieldlab Green Economy Westvoorne, The Green Village, VPdelta en het in oprichting zijnde North Sea Innovations fieldlab in Den Haag. Samen met mkb’ers uit de regio hebben de fieldlabs de afgelopen maanden voorstellen ingediend voor projecten.

“Dankzij de hulp van MRDH kunnen we nu verschillende innovaties ook gaan toepassen in het straatbeeld.” – Robert van Roijen, Project Manager Waterinnovaties VPdelta

Meedoen kan nog

De MRDH heeft in totaal € 850.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor het innovatieprogramma Energie en Klimaat. Dat bedrag is nog niet volledig uitgekeerd. Op 12 september wordt daarom een pitchmiddag gehouden voor nieuwe projecten. De innovatieprojecten moeten bijdragen aan vergroening, klimaatadaptie en/of energievernieuwing. Ieder project dient te worden gekoppeld aan een fieldlab om makkelijker te kunnen testen, ontwikkelen en/of produceren.

Meer informatie

Het huidige programma Energie & Klimaat loopt tot 30 juni 2020. Mede op basis van de leereffecten uit het huidige programma is de intentie om het programma een vervolg te geven in 2020. Bij verlenging wordt opnieuw financiering gezocht voor nieuwe projecten en (nieuwe) fieldlabs. Op de projectpagina van Energie en Klimaat is een korte beschrijving te vinden van alle fieldlabs en projecten en vindt u informatie over de pitchmiddag. Voor vragen kunt u terecht bij projectleider Tanja Voogd.