Terug naar overzicht

Voor grotere tickets tussen €2 miljoen en € 5 miljoen maakt Invest-NL €100 miljoen vrij voor overbruggingskredieten

Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

InvestNL

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROMS’s ingerichte gezamenlijke loket.

Meer informatie over criteria en aanvragen is hier te vinden.

Aanvullend op €100 miljoen van het kabinet

De €100 miljoen van TOPSS is aanvullend op de €100 miljoen die het kabinet op 7 april beschikbaar stelde voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Deze leningen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL), variëren tussen de €50.000 en €2 miljoen. De uitvoering van de COL verloopt via de ROM’s. Meer informatie is te vinden via rom-nederland.nl.

Nieuwsbrief