Terug naar overzicht

Europees project rondom exoskeletten in mkb van start

Het project EXSKALLERATE is deze maand van start gegaan. InnovationQuarter is één van de partners en penvoerder van het project. Komende 3 jaar zullen 12 partners uit 6 verschillende landen uit de Noordzeeregio als consortium samenwerken. Doel van het project is een toonaangevend ecosysteem te bouwen rondom exoskeletten. Hiermee kunnen bedrijven beter voor hun personeel zorgen en hun concurrentiepositie versterken. Het project past goed bij de activiteiten in het innovatieprogramma SMITZH dat o.a. werkt aan toepassingen van mensgerichte technologie in de maakindustrie van Zuid-Holland.

Wat zijn exoskeletten?

Maar liefst 44 miljoen werknemers in de Europese Unie krijgen klachten naar aanleiding van fysiek zwaar werk. Dit kost de industrie jaarlijks meer dan $ 300 mrd. Exoskeletten helpen het aantal spier- en skeletletsels te verminderen en de vitaliteit van werknemers te verhogen, waardoor de kosten voor een bedrijf op de lange termijn dalen. In onze regio is al de nodige expertise over exoskeletten aanwezig bij bedrijven als Laevo en Skelex en organisaties als TU Delft en TNO.

EXSKALLERATE EksoVest Ekso Bionics

EksoVest by Ekso Bionics

Waarom is dit project nodig?

Met name werknemers in de industrie en de bouwsector verrichten lichamelijk zware werkzaamheden die hun risico op gezondheidsproblemen, invaliditeit en ziekteverzuim vergroten. Dit heeft effect op de arbeidsmarkt. De onaantrekkelijkheid van het werk zorgt voor veel openstaande vacatures en dit remt het concurrentievermogen. Dit geldt met name voor veel kleine en middelgrote ondernemingen, die zich niet bewust zijn van de beschikbare oplossingen via de toepassing exoskeletten, omdat de ontwikkelaars van oplossingen zich meestal richten op grote bedrijven. EXSKALLERATE wil deze problemen aanpakken door zich specifiek te richten op het gebruik van exoskeletten door het mkb in de bouw en de industriële industrie.

Wat gaat er vanuit EXSKALLERATE gebeuren?

“Mensen moeten langer werken in onze vergrijzende samenleving. Wij streven ernaar om mensen in de productie- en bouwsector te helpen om dat op een gezonde en gelukkige manier te doen door de toepassing van exoskeletten te versnellen. Eenmaal gevestigd in deze industrieën, verwachten we dat andere industrieën, zoals logistiek en landbouw, snel zullen volgen,” zegt Anton Duisterwinkel, coördinator van EXSKALLERATE bij InnovationQuarter en programmamanager van SMITZH.

Volgens onderzoek van de EXSKALLERATE-partners zou het gebruik van exoskeletten 10-40% van de piekbelasting van de spieren kunnen verlichten voor passieve exoskeletten, en tot 80% voor actieve exoskeletten.

Het consortium dat bestaat uit bedrijfsondersteunende organisaties, clusters en onderzoeksinstituten zal hiervoor fieldlabs opzetten en helpen ontwikkelen. Daarnaast zullen er ook verschillende informatieve workshops voor mkb-bedrijven worden georganiseerd. Hierin denken experts mee in uitdagingen en oplossingen die mkb’s tegenkomen bij de adoptie van exoskeletten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u werkzaam in de bouw- en/of industriesector, dan kunt ook u meeprofiteren van de voordelen van exoskeletten. Houd de internationale projectwebsite in de gaten voor projecten en workshops waaraan u kunt deelnemen of neem direct contact op met Anton Duisterwinkel.

Anton Duisterwinkel

Anton Duisterwinkel

Senior Business Developer High Tech / Programmamanager SMITZH
Nieuwsbrief