Terug naar overzicht

Vervolg programma SMITZH officieel van start

De vervolgfase van het succesvolle innovatieprogramma SMITZH (Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland) is gisteren officieel van start gegaan tijdens de SMITZH Assembly, het eerste stakeholderevent voor alle betrokkenen bij het programma. SMITZH stimuleert innovatie bij de maakindustrie om hun productieproces te digitaliseren, automatiseren of te robotiseren door kennis en financiering te bieden voor projecten die zij uitvoeren met fieldlabs. Dit leidt tot het versterken van de concurrentiepositie van bedrijven en het innovatieve vermogen van de regio. SMITZH fase 3 heeft een omvang van 12 miljoen euro en bestaat inmiddels uit een consortium van elf partners. SMITZH is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en TNO.

Programmanieuws: SMITZH gaat verder

Versterken ecosysteem regionale maakindustrie

Anton Duisterwinkel, programmamanager vanuit InnovationQuarter: “InnovationQuarter stimuleert innovatie in Zuid-Holland door te investeren in bedrijven met groeiplannen, die bedrijven te helpen met internationalisering en door bedrijven en kennisinstellingen samen sneller te laten innoveren. Het programma SMITZH helpt ons om die drie taken te realiseren voor de maakindustrie en toeleveranciers daarvan, bijvoorbeeld doordat SMITZH bedrijven begeleidt in het opzetten van groeiplannen met slimme maaktechnologie als voorbereiding op een investering. Bovendien versterkt SMITZH het ecosysteem van de maakindustrie in Zuid-Holland, een tot nu toe onderbelichte parel van onze provincie. Meer dan genoeg reden voor ons om SMITZH te initialiseren, uit te voeren en te ondersteunen.”

 

Activatie en ontwikkeling slimme maakbedrijven

Met meer dan tien kiemprojecten, tientallen bedrijven die in actie kwamen rondom slimme maaktechnologie en drie demonstratieprojecten, mag het huidige SMITZH-programma een succes worden genoemd. Toch bleek het bereiken van bedrijven een enorme uitdaging. Er zijn ongeveer 10.000 maakbedrijven in Zuid-Holland, waarvan velen kleine series complexe producten maken. Het is de inschatting dat er nu zo’n 400 zijn bereikt. SMITZH-3 heeft de ambitie om veel meer Zuid-Hollandse mkb en middelgrote bedrijven te betrekken bij de verdere ontwikkeling van slimme maaktechnologie.

Marije Bakker, adviseur Smart Industry: “FME ziet dat veel bedrijven in het digitaliseringsproces tegen vragen aanlopen en het SMITZH-programma kan ondernemers helpen hier een antwoord op te vinden. FME leidt in SMITZH-3 het werkpakket ‘Activatie’ waarin het bereiken van Zuid-Hollandse bedrijven en het ophalen en concretiseren van hun vraag centraal staat. De vraagstellers worden vervolgens verbonden aan de partij die de ondernemer het best met zijn of haar vraag kan helpen. Zo komen zij een stap verder op het gebied van Smart Manufacturing en bereikt SMITZH haar bovenliggende doel: een sterkere concurrentiepositie en vergroot innovatief vermogen van Zuid-Hollandse bedrijven.”

 

Van kennis naar werkvloer

TNO is bij het programma betrokken voor een goede kennisontwikkeling. Programmamanager vanuit TNO is Lotte De Groen: “In SMITZH-3 worden nieuwe toepassingen getoetst op de waarde die ze hebben voor maakbedrijven. Onze ambities zijn concreet. Bijvoorbeeld ‘zero programming’: robots die niet hoeven te worden geprogrammeerd maar die op basis van CAD-tekeningen van het product en sensoren, ‘snappen’ wat ze moeten doen. En ook: met een digitale tweeling van je productielijn (digital twin) heel snel en met zo min mogelijk kosten aanpassingen aan een product inregelen, of werkinstructies via beeldscherm, AR-bril of beamer projecteren zodat complexe taken eenvoudig uitvoerbaar worden.”

 

Inzet op verbonden fieldlabs

Het gezamenlijke aanbod van de verschillende Smart Industry fieldlabs kan veel bedrijven helpen om hun producten concurrerend te produceren. Met de nieuwste productietechnologie is het ook voor kleine series en/of enkelstuks soms al interessant. Zo kunnen bedrijven met het huidige personeel meer en goedkoper produceren, gaat de kwaliteit omhoog en de levertijd omlaag. De fieldlabs worden via het SMITZH programma onderling met elkaar in contact gebracht en verbonden met onderzoek bij TNO. Zij kunnen hun diensten en producten verder ontwikkelen voor bedrijven, om met hen tot nog meer impact te komen.

 

Partners SMITZH

SMITZH wordt gecoördineerd door InnovationQuarter en TNO, en wordt mede mogelijk gemaakt door de partners: Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, FME, De Haagse Hogeschool, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, HI (Holland Instrumentation), Koninklijke Metaalunie en Ministerie EZK. Meer informatie www.smitzh.nl.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Anton Duisterwinkel

Anton Duisterwinkel

Senior Business Developer High Tech
Nieuwsbrief