Terug naar overzicht

Spaceregio’s Zuid-Holland en Bremen slaan handen ineen

De provincie Zuid-Holland en brancheorganisatie SpaceNed gaan samenwerken met de Duitse deelstaat Bremen en het ruimtevaartcluster Aviaspace Bremen. Door meer kennis uit te wisselen op het gebied van ruimtevaart en samen projecten op te starten kunnen beide clusters zich nóg beter ontwikkelen. Ook biedt de samenwerking kansen voor nieuwe innovaties.

Spaceregio’s Zuid-Holland en Bremen slaan handen ineen

Zowel Zuid-Holland als Bremen kent een sterk ruimtevaartcluster. Bedrijven, toonaangevende instituten, universiteiten en hogescholen werken samen aan nieuwe technologische innovaties in de sector. Denk aan sensoren, satellietinstrumenten en raketonderdelen. Beide Europese regio’s staan bekend als hotspot van ruimtevaartactiviteit. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de regionale economieën. Bovendien zijn de clusters onmisbaar voor grote maatschappelijke en vaak internationale opgaven waarvoor we staan.

Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland Jaap Smit:

Vraagstukken als klimaat houden zich niet aan grenzen. Kennis en kunde zit verspreid over instituten, bedrijven en landen. Door slim samen te werken aan de gezamenlijke uitdagingen, komt iedereen een stap verder.

Gezamenlijke projecten

Door de handen ineen te slaan kunnen de regio’s die positie nog verder versterken. Daarom ondertekenden commissaris van de Koning Jaap Smit (provincie Zuid-Holland), Jeroen Rotteveel, (voorzitter van SpaceNed), Senator Martin Günthner (deelstaat Bremen) en Holger Oelze (voorzitter van Aviaspace) een Joint Declaration of Intent in bijzijn van de Koning en Koningin. Daarin spreken de partijen af dit jaar een gezamenlijke actieagenda op te stellen. Deze is gericht op (meer) samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit beide regio’s bijvoorbeeld op het vlak van gezamenlijke research en development.

InnovationQuarter was mee op de missie om samen met vertegenwoordigers van de provincie en SpaceNed de eerste verkenning uit te voeren naar de samenwerkingsmogelijkheden.

Bert Klarus, Business Developer bij InnovationQuarter:

We hebben veel kansen gezien om samenwerking tussen beide regio’s op te zetten. In Bremen heeft men bijvoorbeeld een duidelijke link gelegd tussen ruimtevaart technologie en maritieme en offshore toepassingen. Andersom is er in Bremen behoefte aan kennis over kleine satellieten en constellaties. Die kennis zit juist in Zuid-Holland.

Handelsmissie ruimtevaart

De Joint Declaration of Intent werd ondertekend tijdens een handelsmissie ruimtevaart naar Bremen waarbij Harm van de Wetering, directeur van Netherlands Space Office optrad als sector handelsdelegatieleider. Een kleine 50 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden maakten nader kennis met de kennis en kunde van hun Duitse collega’s. Naast de samenwerking tussen Zuid-Holland en Bremen maakten OHB uit Bremen en Airbus Defence and Space uit Leiden tijdens de missie bekend hun samenwerking voor de zonnepanelen van de Galileo constellatie te verbreden.

De handelsmissie liep parallel aan een werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brachten. Het Koninklijk paar was aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de handelsmissie.