Terug naar overzicht

InnovationQuarter CO2-neutraal in 2021

Practice what you preach. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland heeft InnovationQuarter duurzaamheid hoog in het vaandel. We kunnen extern invloed uitoefenen op de uitstoot binnen en buiten Zuid-Holland. Maar hoe kunnen we zelf écht verduurzamen? Die vraag stond centraal bij ons interne Greenteam.

InnovationQuarter CO2-neutraal in 2021

Practice what you preach. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland heeft InnovationQuarter duurzaamheid hoog in het vaandel. Het is evident dat er bijzonder veel potentieel ligt voor InnovationQuarter om invloed uit te oefenen op de uitstoot zowel binnen Zuid-Holland als internationaal via producten en innovaties van Zuid-Hollandse bedrijven. Dit doen we onder andere via onze inzet op energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Zelf ook verduurzamen

Maar hoe kunnen we zelf écht verduurzamen? Deze vraag stond centraal bij ons interne Greenteam. Samen met het Greenteam hebben we de ambitie geformuleerd om in 2021 CO2-neutraal te zijn wat interne processen betreft.

Om dit doel te bereiken is de lijn: reduceren waar mogelijk, compenseren waar nodig. Veruit de grootste bron van CO2-uitstoot – meer dan 90% – is mobiliteit van medewerkers (zowel zakelijk als woon-werk, zowel autogebruik als internationaal vliegen).

Wat gaan we doen?

  1. We gaan onze uitstoot op de belangrijkste veroorzakers vliegen en autoverkeer jaarlijks kwantitatief meten en dit verankeren in standaard rapportage structuur.
  2. Onze kantoren in Den Haag en Rotterdam zijn voorzien van de hoogste duurzaamheidslabels.
  3. We gaan interne challenges organiseren zoals ‘autoloze maandag’, pak-de-trap-dagen, geen vlees, geen plastic.
  4. We gaan de CO2-uitstoot van auto- en vliegverkeer compenseren, onder andere door bij te dragen aan de aanleg van een bos tussen Zoetermeer en Delft.
  5. Bij het afsluiten van het nieuwe contract voor pensioenverzekering hebben we expliciet MVO mee laten wegen en gekozen voor de duurzame beleggingsvariant.
  6. Alle lampen op kantoor zijn vervangen door LED-lampen voor zover mogelijk.
  7. Tijdens het jaarevent maken we gebruik van recyclebare materialen en verwerken we afval op milieuvriendelijke wijze.
  8. De ambitie is voor reizen <500 km vluchten zoveel mogelijk te vermijden en te kiezen voor een internationale trein.