Terug naar overzicht

SolarDuck haalt € 15 miljoen aan financiering op voor de ontwikkeling van drijvende offshore zonne-energie

SolarDuck heeft € 15 miljoen aan financiering opgehaald voor de ontwikkeling en implementatie van hun technologie voor drijvende offshore zonne-energie. Energietransitiefonds Rotterdam investeert samen met InvestNL, Katapult Ocean en Green Tower in SolarDuck. De financiering biedt het bedrijf de kans om verder te groeien, waardoor het verder kan bouwen aan zijn leidende positie in de industrie van drijvende offshore zonne-energie, zijn eerste commerciële projecten kan leveren en zijn impact kan vergroten terwijl het bedrijf werkt aan zijn doel om tegen 2030 meer dan 1 GW aan offshore opgewekte zonne-elektriciteit te implementeren.

SolarDuck produceert Offshore Floating Solar systemen, een innovatieve benadering voor het creëren van drijvende zonneparken op zee met behulp van aluminium constructies. De financiering is verstrekt door zowel bestaande als nieuwe investeerders. Een internationaal consortium van Katapult Ocean, Green Tower, Energietransitiefonds Rotterdam en Invest-NL deelt de missie van SolarDuck om de duurzame levering van offshore energie met drijvende zonne-energie te versnellen. Met de financiering kan SolarDuck zich richten op de implementatie van de eerste commerciële projecten. Om vervolgens door te gaan met het optimaliseren van de technologie voor diverse markten over de hele wereld.

Energietransitiefonds Rotterdam investeert in SolarDuck
Foto Frank Brandwijk

Nu de wereld steeds meer elektrificeert en de groeiende wereldbevolking en verstedelijking leiden tot schaarste aan land, neemt de markt voor offshore energieopwekking toe. De technologie van SolarDuck kan worden ingezet in gebieden met weinig wind en veel zon, als ‘stand-alone’ drijvende zonneparken op zee. Het is ook mogelijk om de technologie van SolarDuck te combineren met offshore wind, zoals gaat gebeuren in de Nederlandse Noordzee. SolarDuck streeft ernaar een aanzienlijke impact te genereren door fossiele energiebronnen zoals kolencentrales en dieselgeneratoren te vervangen. Deze technologie maakt het ook mogelijk voor eilanden, offshore installaties – en zelfs landen – om een onafhankelijke levering van hernieuwbare energie op te zetten.

“We zijn heel blij met het ophalen van deze financieringsronde en de steun van onze investeerders en partners. Dit stelt ons in staat verder te versnellen en een grote bijdrage te leveren in de energietransitie. De opbouw van een nieuw energiesysteem gaat sneller dan we denken, en zonne-energie is hiervan het beste voorbeeld. Zo’n 60 procent van de wereldbevolking woont in gebieden die te maken hebben met schaarste aan land – dit zal alleen maar erger worden door verstedelijking, daarom is drijvende offshore zonne-energie een oplossing om de wereld in staat te stellen haar klimaatdoelstellingen te bereiken”, zegt CEO Koen Burgers.

SolarDuck bevindt zich midden in het ecosysteem van de Rotterdamse Haven. Ze werken samen met veel offshore partijen zoals Van Oord en Boskalis. Dit maakt het een belangrijke investering voor het Energietransitiefonds Rotterdam voor de verduurzaming van de offshore industrie in Rotterdam.

Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen van gemeente Rotterdam Chantal Zeegers:

“De unieke technologie van SolarDuck heeft een grote impact op de energietransitie en draagt bij aan de CO2-reductie in Rotterdam en de rest van de wereld. We zijn trots op deze investering in de technologie van dit Rotterdamse bedrijf om drijvende offshore zonne-energie verder te ontwikkelen.”


Foto: Solar Duck eiland Project King Eider

Projecten: Drie landen + het grootste hybride drijvende zonnepark

SolarDuck heeft een pijplijn van meer dan 3,5 GWp en werkt momenteel aan verschillende projecten over de hele wereld. Onder andere wordt er gewerkt aan een demonstratieproject van 5 MW dat wordt geïnstalleerd in het Hollandse Kust West VII offshore windpark in Nederland (Noordzee) in samenwerking met RWE. Dit zal het grootste hybride drijvende zonnepark ter wereld worden. Daarnaast levert SolarDuck het eerste offshore drijvende zonnepark van Japan, dat zal worden geïnstalleerd in de Baai van Tokio met lokale partners. Een derde project is in uitvoering met TNB Renewables in Maleisië.


Foto: Bouw Merganser

Voorafgaand aan deze projecten zal SolarDuck begin volgend jaar het offshore demonstratieproject genaamd ‘Merganser’ lanceren. Deze wordt geïnstalleerd en getest in de Nederlandse Noordzee. Bij de productie van SolarDuck’s Offshore Floating Solar systemen wordt het zonnepark integraal meegenomen in het ontwerp van het windpark. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten van schaduw door turbines en de turbinebladen voor een optimale werking.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Ralph van Drooge

Senior Investment Manager ETF-R