Terug naar overzicht

Regiomonitor Zuid-Holland 2017, economie in transitie

Leidt het herstel van de economie ook tot het aantrekken van de werkgelegenheid ? Hoe sterk is de innovatiekracht van Zuid-Holland? Hoe aantrekkelijk is de regio voor bedrijven en internationaal talent? Hoe staat het met de overgang naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem ? Op deze en andere vragen biedt de Regiomonitor Zuid-Holland 2017 het antwoord.

Regiomonitor Zuid-Holland 2017, economie in transitie

Economie Zuid-Holland groeit

De Zuid-Hollandse economie groeit harder dan het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit de Regiomonitor 2017 die de EPZ, de economic board van Zuid-Holland op 19 juni jl. presenteerde tijdens een druk bezocht Economendebat op het InnovationQuarter Jaarevent. De economie groeit sinds 2014 dankzij de stevig aantrekkende export en groei van de arbeidsproductiviteit. Belangrijkste knelpunt is de arbeidsmarkt. Burgemeester van Bijsterveldt, lid van de EPZ: “dit is echt onze achilleshiel, zowel als het gaat over invullen van vacatures, als het grote aantal mensen dat aan de kant staat. Voor de board is dit een topprioriteit.”

In 2016 groeide de regionale economie met 2,3%. Deze groei is te danken aan de stijging van de arbeidsproductiviteit, maar de arbeidsmarkt profiteert er nauwelijks van zo blijkt uit de Regiomonitor. Het aantal banen nam in 2016 toe met één procent en veel mensen staan aan de kant. Eén van de oorzaken is het gebrek aan goed opgeleide mensen met specifieke vaardigheden. Zo geeft in de ICT-sector meer dan 18 procent van de bedrijven aan dat tekort aan personeel een belemmering is voor groei.

Basisopleiding

“Ik herken deze knelpunten”, reageert Martin van Gogh, directeur Industriële Automatisering bij Batenburg Techniek en lid van de EPZ. “Wij waren met EPZ begin mei in Zuid-Duitsland (Beieren en Baden-Württemberg). Bestrijden van werkloosheid begint met een goede klassieke vmbo/mbo vakopleiding, heb ik daar geleerd”. Ook zijn steeds vaker multifunctionele medewerkers nodig. Dat vraagt meer dan ooit afstemming, lokaal tussen opleiding en bedrijven en niet zoals nu vaak hoog over op bestuursniveau.”

Fieldlabs voor innovatie

Prof. Frank van Oort, professor regionale economie aan de Erasmus Universiteit, wees tijdens het debat op de gestegen investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De regio spendeert hieraan 3,1 mld euro, meer dan twee procent van regionale inkomen én boven het Nederlands gemiddelde. “Die uitgaven moeten wel gaan leiden tot innovatie. De fieldlabs die Zuid-Holland op een heel aantal crossovers is gestart, bieden hiervoor een uitstekende uitgangspositie.”

Over de regiomonitor

De regiomonitor is een initiatief van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Provincie Zuid-Holland. Deze monitor geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de regionale economie aan de hand van de meest actuele facts & figures.

Benchmark

Om de prestaties van de regio te duiden worden er vergelijkingen gemaakt. Nationaal gaat het om andere regio’s, provincies en het nationaal gemiddelde. Daarnaast is er een benchmark ontwikkeld om de prestaties van Zuid-Holland te vergelijken met 19 grootstedelijke regio’s in Noord-, Midden- en West-Europa, waarmee de regio concurreert.

Achtergrondstudie

Bent u geïnteresseerd in nog meer economische cijfers, diepgaande analyses en internationale vergelijkingen? Er is ook een achtergrondstudie beschikbaar. Deze is opgesteld door onderzoeksbureau NEO Observarory.