Terug naar overzicht

Cyber Resilience in de regio

Resilience ofwel weerbaarheid en veerkracht, een brede term die veel ruimte overlaat voor verschillende interpretaties en acties. En dat is ook precies wat in Rotterdam gebeurt. Daar werd op maandag 26 juni teruggekeken op het lanceren van de Rotterdamse Resilience strategie mei vorig jaar. Deze strategie laat zien dat een solide fundering te ontwerpen valt om te bouwen aan weerbaarheid en veerkracht in stedelijke netwerken.

Cyber Resilience in de regio Breed begrip, tal van mogelijkheden

Tijdens deze lanceringsbijeenkomst in 2016 kwam het netwerk bijeen en zijn doelen en ambities uitgesproken. Een jaar later is het consultatietraject afgerond, zijn initiatieven tot bloei gekomen en groeit het netwerk exponentieel. Reden genoeg om iedereen weer bij elkaar te brengen, resultaten te delen en vooral vooruit te kijken en wederom concreet aan de slag te gaan. De opgestarte projecten zijn lang niet altijd technisch van aard, maar omvatten ook een belangrijke sociale component. Iets wat in een diverse stad als Rotterdam noodzakelijk is om sterk en vooral veerkrachtig te blijven.

Cyber Resilience in de regio

Een belangrijk onderdeel van resilience is de zogenaamde digitale ofwel cyber resilience. Dit onderwerp staat momenteel volop in de belangstelling en haalt ook regelmatig het nieuws. Het is een vakgebied dat niet altijd direct tastbaar is, maar zeker van groot belang voor de weerbaarheid en veerkracht van een stad en regio. Veel steden in de regio zijn erg actief met een eigen cyber resilience netwerk of agenda, maar het is belangrijk om samen op te trekken en kennis en ervaring te delen.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam organiseerde Peter Tjia en Jan-Peter Hoste van InnovationQuarter daarom een ‘deep dive’ sessie waarin een gemengd gezelschap bestaande uit medewerkers van overheidsorganen en bedrijven over hun eigen grenzen heen keken om lopende initiatieven aan elkaar te koppelen en vast te stellen waar behoefte is aan koppeling of samenwerking die de community rond cyber resilience kan versterken. Door vraag en aanbod in de sector te definiëren worden deze beter gekoppeld.

Cyber Resilience in de regio

Maak community actief

De voornaamste uitkomst van deze verkenning bleek de behoefte om beter te weten wie in de regio op welk terrein actief is. Een vereiste hiervoor is om regelmatig bij elkaar te komen en kennis en ervaring uit te wisselen met mensen in vergelijkbare functies binnen de cyber sector. Ook werd de behoefte uitgesproken aan een fysieke community met een overzicht over de diensten die deze partijen leveren. Deze ideeën vragen om een verdere uitwerking. Het doel is dan ook dat deze sessie een vervolg krijgt.