Terug naar overzicht

Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

Zijne Majesteit de Koning bracht op 23 maart 2017 een werkbezoek aan The Hague Security Delta. Een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van veiligheid.

Veiligheidscluster in Den Haag

Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag. Op de campus zijn 50 van de ruim 250 partnerorganisaties van The Hague Security Delta (HSD) gevestigd. Van overheden, kennisinstituten, startups, MKB tot grote corporate organisaties. Allen hebben een gezamenlijke ambitie: meer veiligheid en meer banen.

Koning Willem-Alexander sprak op de HSD Campus met vertegenwoordigers van betrokken organisaties en met de dagelijkse leiding van HSD. Daarna volgde een rondleiding. Richard Franken, algemeen directeur HSD: “Het bezoek bood ons de mogelijkheid de Koning kennis te laten maken met de diversiteit aan initiatieven binnen HSD. Daarnaast hebben we de uitdagingen besproken waar we voor staan, zoals het tekort aan IT en cyber security talenten, de spanning tussen privacy en veiligheid en de risico’s rondom Internet of Things.”

Koninklijk werkbezoek

HSD partners gingen met Koning Willem-Alexander in gesprek over vier onderwerpen:

King Willem-Alexander visits The Hague Security Delta

Het opleiden van Cyber Security talenten. De Universiteit Leiden, TU Delft en de Haagse Hogeschool bieden in de Cyber Security Academy een executive masteropleiding in Cyber Security aan. De Koning sprak met professoren en met studenten uit het bedrijfsleven en de overheid over uitdagingen zoals het waarborgen van voldoende aanbod van goede docenten, het anticiperen op snelle kennisveroudering en het bewaken van de balans tussen veiligheid en privacy.

Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

SAM, de security robot, die autonoom kan surveilleren. De robot is ontwikkeld door Robot Security Systems/Lobeco in samenwerking met Trigion, TU Delft en gebruikers en is dankzij investeringen van HSD en partners succesvol ingezet in onder meer de haven van Rotterdam. De haven op haar beurt heeft naast fysieke ook digitale dreigingen het hoofd te bieden.

Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

Het Nationaal Cyber Testbed, een onderzoeksproject van TNO en HSD in overleg met de metropoolregio Rotterdam/Den Haag, waarbij de vraag centraal staat hoe de samenleving beter weerbaar kan worden gemaakt tegen cyberaanvallen. Naarmate de mogelijkheden van digitalisering, ‘The internet of Things’ en ‘Smart Cities’ toenemen, groeit immers ook de kwetsbaarheid voor ‘hacks’. De Gemeente Den Haag en KPN hebben zich als eerste aangesloten bij de ontwikkeling van dit Testbed.

Koning Willem-Alexander bezoekt The Hague Security Delta

Sweetie 2.0: preventie kindermisbruik. Tracks Inspector, Universiteit Leiden en Tilburg University werken voor Terre des Hommes aan de ontwikkeling van een geavanceerde versie van een ‘chat-robot’ met kunstmatige intelligentie om misbruik van kinderen via webcamseks tegen te gaan.
Bron: TheHagueSecurityDelta.com

Nieuwsbrief