Terug naar overzicht

Rotterdam als innovatiehub interactief op de kaart

Marktpartijen, kennisinstellingen en (semi)overheid zorgen samen dat innovatie in Rotterdam goed op de kaart staat. Maar welke partijen maken Rotterdam tot een innovatieve hub? Dat ziet u in het interactieve Rotterdam Innovatie Ecosysteem op de website van Port of Rotterdam.

Rotterdam als innovatiehub interactief op de kaart

Innovatiehub

Het interactieve infographic  biedt inzicht in alles wat het Rotterdamse innovatie ecosysteem te bieden heeft. Zo kan de unieke positie die Rotterdam als innovatiehub en verbindende factor tussen haven en stad inneemt nog verder worden verstevigd. Door het beter op de kaart zetten en verbinden van partijen binnen het innovatie-ecosysteem en aan de stad, kunnen innovaties in de regio worden versneld en ontstaan er kansen voor het aantrekken van meer interessante partijen naar de regio. Zo kunnen we samen meer new business voor Rotterdam genereren.

Partijen verbinden om innovatie in de regio te versnellen

De interactieve infographic biedt overzicht op  het innovatie ecosysteem in Rotterdam. In het overzicht ziet u de fysieke locaties waar innovaties tot stand komen, hoeveel en welke partijen bezig zijn met innovatie en wat de samenhang tussen de partijen is. Dankzij het systeem vindt u makkelijk en snel informatie en contactgegevens. Daarnaast maakt het systeem duidelijk waar u in welke fase het beste kunt aankloppen. De infographic wordt continu geactualiseerd met nieuwe partijen. Uiteraard staan ook de fondsen InnovationQuarter Capital, UNIIQ en Rotterdam Port Fund in het overzicht vermeld. En mist u een partij of vindt u dat ook uw organisatie in het overzicht thuishoort? Stuurt u dan een e-mail naar Innovation@portofrotterdam.com.

Rotterdam initiatief

Het interactieve ecosysteem is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Samen zetten zij zich in om alle partijen in het Rotterdamse innovatie-ecosysteem te verbinden en versterken om zo innovatie in de regio te versnellen.

Bron: RotterdamPartners.nl / PortofRotterdam.nl