Terug naar overzicht

InnovationQuarter start met partners ‘AI-hub Zuid-Holland’

InnovationQuarter start AI-hub Zuid-Holland met partners

InnovationQuarter zet met partners de ‘AI-hub Zuid-Holland’ op. Deze netwerkorganisatie vormt één uithangbord en één aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI). Daarmee bedient de AI-hub Zuid-Holland een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland, dat bestaat uit Zuid-Hollandse kennisinstellingen (samen 1000 wetenschappers met een AI-specialisatie), het bedrijfsleven en publieke partners.

De AI-hub Zuid-Holland bouwt gericht verder aan de reeds in gang gezette regionale ecosysteem-strategie. Een van de zwaartepunten hiervan is de nauwe samenwerking tussen de Zuid-Hollandse kennisinstellingen (WO, HBO, TNO) en publieke en private organisaties op het gebied van geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie. Daarnaast richt de hub zich op het versnellen van innovatie rond AI en ‘dataficatie’ in Zuid-Holland. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals vrede, recht en veiligheid; haven en maritiem; energie en duurzaamheid; gezondheid en zorg; en technische industrie. De hub is gebrand op het realiseren van één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met AI. Een laatste speerpunt is het zichtbaar maken van de potentie van AI voor de regio.

De AI-hub Zuid-Holland heeft zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie. Met de vorming van de hub worden consortia verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AINED-rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie.

De AI hub Zuid-Holland bestaat al uit: TU Delft (coördinator), Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Universiteit Leiden, LUMC, InnovationQuarter, TNO, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en de Economic Board Zuid-Holland. Via de Taskforce Digitaal van de Economic Board Zuid-Holland zijn ook ORTEC, T-Mobile, Batenburg Technologie en KPN aangesloten. De hub beoogt alle Zuid-Hollandse publieke en private partijen, zo ook de hbo’s (Haagse Hogelschool), te includeren. Waar mogelijk zoekt de hub aansluiting bij of bouwt de hub verder op bestaande initiatieven in de regio, zoals de nieuw te vormen European Digital Innovation Hub (EDIH).

Meer weten of samenwerken?

Neem gerust contact op met Tim!

Tim Franken

Senior Business Developer Digital Technology