Terug naar overzicht

Maar liefst 21 projectconsortia melden zich voor tweede voucherronde ZorgTech

Tot 23 september was het voor de tweede keer mogelijk een voucher aan te vragen bij het innovatieprogramma ZorgTech. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs konden samen als consortium hun project indienen voor de verdere ontwikkeling van een technologische oplossing voor de gezondheidszorg. In totaal zijn er deze ronde 21 aanvragen binnengekomen. Op dit moment wordt bepaald welk van die consortia een voucher krijgen. Een voucher omvat een financiële bijdrage, begeleiding en publiciteit. Hiermee kunnen de consortia de haalbaarheid van hun zorginnovatie onderzoeken of deze testen in de praktijk.

ZorgTech vouchers

Alle oplossingen dragen bij aan één of meer van de drie hoofdlijnen van het programma: zorg dichter bij huis brengen, regie op de eigen gezondheid en het ondersteunen van de zorgprofessional. De meeste inzendingen komen uit Delft en Rotterdam, maar ook Den Haag en Leiden zijn goed vertegenwoordigd.

Grote verscheidenheid aan oplossingen

De variëteit in aanvragen is ook in deze tweede ronde opvallend. Van hoogspecialistische oplossingen voor de derde- en tweedelijnszorg tot platformtechnologie. Technologieën die toegepast worden zijn onder andere: robotica, VR, AI, sensoring en data technologie. Ook in de toepassingsgebieden zit veel verschil. Betrokken zorgorganisaties variëren van specialistische ziekenhuiszorg tot kinderdiëtisten en mantelzorg. Oplossingen zijn er bijvoorbeeld voor astma, mond-keelkanker tot het bestrijden van eenzaamheid.

‘De kwaliteit van de aanvragen is wederom erg hoog. Ik ben blij te zien dat er zulke sterke consortia zijn gevormd tussen zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs. Vooral de vragende kant is goed vertegenwoordigd. Dat maakt dat je echt dingen aan het ontwikkelen bent waar behoefte aan is en die aansluiten bij de praktijk.’

Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Vouchers stimuleren samenwerking ecosysteem

Het programma is gericht op het versterken van het ecosysteem in Zuid-Holland. Dat de consortia verplicht bestaan uit verschillende partners, vergoot de kans op een succesvolle implementatie van de oplossingen.

‘De meerwaarde van het programma zit niet alleen in de consortia die vouchers krijgen. Je ziet dat het aanvraagproces ervoor heeft gezorgd dat partijen de samenwerking op zijn gaan zoeken. Voor technologiebedrijven helpt het om in contact te komen met zorgorganisaties en gezamenlijk toe te werken naar een passend project.’

Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Pitchdagen groot succes

In deze ronde zijn er aan het aanvraagproces twee pitchdagen toegevoegd. Partijen of reeds gevormde consortia konden hierop intekenen om feedback en hulp te vragen om zo hun aanvraag aan te scherpen. Meer dan de helft van de aanvragen heeft hier gebruik van gemaakt. Naar aanleiding van sommige pitches zijn er matches gemaakt met ontbrekende partners.

‘De pitchdagen waren een groot succes. Ik heb veel van de feedback teruggezien in de voorstellen. Ook heeft het voorkomen dat enkele partijen die nog niet klaar waren of toch niet helemaal binnen het programma pasten, hebben ingediend. Dat scheelt veel tijd aan beide kanten. Het zou mooi zijn als het programma kan worden opgeschaald en zij in 2021 alsnog kunnen aansluiten.’

Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Vervolg programma ZorgTech

Dat de twee aanvraagmomenten voor vouchers nu achter de rug zijn, betekent niet het einde van het programma ZorgTech. Komende maanden zal er ingezet worden op het verbinden van partijen op specifieke thema’s, bijvoorbeeld rond een specifiek ziektebeeld. Daarnaast staan de lopende projecten en de leerervaringen die daaruit te halen zijn centraal. Pas na afloop van deze projecten wordt duidelijk of daarmee implementatie versneld is/wordt. Naast de projecten wordt ook nog onderzoek gedaan naar het ecosysteem en het versterken daarvan. Ook wordt er samen met gemeenten gewerkt aan het toepassen van technologische oplossingen voor uitdagingen in de publieke gezondheid en het sociaal domein.

‘We streven ernaar om het programma in de loop van 2021 een volgende fase in te brengen waarbij we opnieuw vouchers beschikbaar kunnen stellen. We hebben genoeg bevestiging gekregen voor de behoefte aan dit programma. Zorgorganisaties geven aan dat het programma hen helpt uren vrij te maken en een project op de implementatieagenda te krijgen. Bedrijven melden dat het programma deuren gemakkelijker opent om hun oplossing in de praktijk toegepast te krijgen.’

Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Er zijn veel initiatieven die technologische zorginnovatie stimuleren. Echter ZorgTech is één van de weinige instrumenten die implementatie en opschaling stimuleert. Bedrijven die nu niet bij het ZorgTech-programma terecht kunnen, verwijzen we graag naar de mogelijkheid om implementatieadvies in te huren  bij ZonMW en de SBIR-regeling van RVO voor technologieën bij inclusie en een leven lang leren.

Meer weten?

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de MRDH, provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta. Meer informatie over het programma is te vinden op de programmasite. Voor vragen kunt u contact opnemen met programmamanager Marieke Kodde.

Marieke Kodde

Senior Business Developer