Terug naar overzicht

8 consortia ontvangen ZorgTech-voucher voor innovatie gezond oud worden

Afgelopen maand ontvingen acht van de negentien projectconsortia die een aanvraag indienden een voucher van het Zuid-Hollandse innovatieprogramma ZorgTech. Met financiële en inhoudelijke support stuwt ZorgTech zorgtechnologische oplossingen richting de markt. Alle projecten geven antwoord op de vraag hoe we in een tijd van vergrijzing en toenemende druk op de gezondheidszorg zo gezond mogelijk oud worden. Vanaf 15 mei starten de geselecteerde consortia met hun projecten.

‘De kwaliteit lag hoog deze ronde’, viel ZorgTech-programmamanager Marieke Kodde op. ‘Bijna alle projectaanvragen scoorden bovengemiddeld. Met een budget voor de acht beste aanvragen maakte dat de selectie extra moeilijk.’ De beoordelingscommissie bestond voor het eerst uit zowel interne als externe beoordelaars, waaronder zorgverleners en investeerders. ‘Zij zorgden voor waardevolle gesprekken en deskundige perspectieven, en daarmee voor nog beter onderbouwde keuzes. Zeker omdat er partijen meededen die we al kenden uit eerdere rondes, was zo’n externe blik onmisbaar.’

Projecten ZorgTech gezond oud worden

Zorgverzekeraar als penvoerder

Om in aanmerking te komen voor een voucher moet ieder consortium minimaal bestaan uit een technologieaanbieder en een zorgorganisatie. ‘Die voorwaarde vormt een mooie incentive om elkaar op te zoeken’, merkt Marieke. En dat is precies het doel ervan. ‘Bij twijfel hadden consortia met een groter aantal aangesloten zorgorganisaties een streepje voor. Door aan te haken, tonen zij vertrouwen in de innovatie.’ Ook van consortia die achter het net visten, hoorde Marieke dat de voucherronde nieuwe, vruchtbare samenwerkingen en projectplannen tot stand bracht.

“Door aan te haken tonen zorgorganisaties vertrouwen in de innovatie.”

– Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Bij één van de consortia neemt een zorgverzekeraar het voortouw, wat nog niet eerder gebeurde. ‘De verzekeraars zijn vaak moeilijk te bereiken, maar essentieel voor de bekostiging’, weet Marieke van eerdere rondes. ‘We zijn blij dat een verzekeraar nu een actieve rol inneemt als penvoerder.’ Het gaat om Zorgkantoor DSW, dat samen met Zorginstellingen Pieter van Foreest en Linksight het consortium PALZOZ vormt. Ze ontwikkelen een data-analyseplatform met innovatieve privacytechnologie dat zorgpartijen, gemeenten en verzekeraars helpt de zorg doorlopend te verbeteren op basis van actuele data.

‘Als we niets doen, komen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg snel onder druk te staan’, alarmeert Eline Loomans van DSW. ‘We stappen graag over de grenzen van ons eigen domein heen, onder meer door dit consortium te vormen, want door samen te werken bereiken we veel meer.’

Diversiteit binnen thema

Het thema van deze voucherronde, gezond oud worden, moest er onder meer voor zorgen dat de innovaties nog beter inspelen op de zorgvraag. ‘Uit de diversiteit in de inzendingen bleek het thema breder dan we dachten’, erkent Marieke. ‘Een aantal oplossingen richt zich specifiek op problemen die overwegend voorkomen bij ouderen, zoals de Cue2Walk voor parkinsonpatiënten en het zelfmanagementsysteem van Medicine Men voor COPD-patiënten in de geriatrische revalidatie.’

Andere oplossingen zijn ook voor jongere gebruikers relevant, maar focussen op oudere doelgroepen. ‘De BedSense van Momo Medical helpt zorgverleners in verschillende woon-zorginstellingen hun tijd efficiënter in te delen, door inzicht in het slaapritme van de patiënten. De meeste bewoners zijn ouderen, maar het is net zo relevant voor instellingen met jongere patiënten.’ Plannen die te weinig aansloten bij het thema vielen af. ‘Als ze dat willen, verwijzen we die partijen door naar andere subsidieregelingen of partners.’

“Zo’n nieuwe samenwerking laat zien dat ZorgTech meer is dan alleen een vouchertoekenning.”

– Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

Meer dan voucher

Partijen die al eerder een ZorgTech-voucher bemachtigden mochten opnieuw een aanvraag indienen. Vier consortia maakten daarvan gebruik, waarvan er drie groen licht kregen. Als opvallend voorbeeld noemt Marieke Hello 24/7 en Rijndam Revalidatie, die elkaar leerden kennen in een eerdere ZorgTech-ronde en nu samen een consortium vormen. ‘Zo’n nieuwe samenwerking laat zien dat ZorgTech meer is dan alleen een vouchertoekenning.’

Hello 24/7 ontwikkelde een app, online platform en alarmeringssysteem voor mantelzorgers. Samen met Rijndam wil Hello 24/7 de technologie uitbreiden en implementeren. ‘ZorgTech biedt waardevolle inzichten en stelt ons in staat onze producten en propositie steeds verder te verbeteren’, zegt Alex Vermunt van Hello 24/7. ‘We kijken ernaar uit om in deze ronde samen met Rijndam de koppeling te maken tussen deze zogeheten formele en informele zorg: de mantelzorgers en zorginstellingen.’

Businessmodel grootste uitdaging

Een laatste belangrijk beoordelingscriterium vormde de schaalbaarheid van het businessmodel. Marieke ziet daarin een verbetering ten opzichte van eerdere rondes. ‘Waarschijnlijk een resultaat van onze spreekuren voorafgaand aan de aanvraagperiode. Daarin sturen we aan op het belang van het businessmodel: wie gaat de oplossing betalen; is er een markt voor?’ Consortia zijn geneigd in te zetten op de technologische oplossing, terwijl de bekostiging de grootste uitdaging vormt. ‘Ze nemen de gebruiker dan wel mee, maar het is vaak onduidelijk wie de klant is.’ Dit keer zijn veel onderzoeksvragen gericht op die economische haalbaarheid.

“Het innovatieprogramma biedt ruimte om opties voor bekostiging te onderzoeken en te toetsen.”

– Marieke Kodde, programmamanager ZorgTech

De volgende voucherregeling van ZorgTech focust volledig op de investor readiness en dus niet op de technologische ontwikkeling van innovaties. Marieke: ‘Het is mooi om te zien dat de aanvragen steeds meer ingaan op het implementatieproces en het financiële aspect, en dus het businessmodel. Dat is onmisbaar voor een succesvolle marktbetreding.’

Meer weten?

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Het nieuwe programma is nog in ontwikkeling. Zodra er meer over bekend is, lees je dat op de overzichtspagina van ZorgTech. Hier vind je ook een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten.

Marieke Kodde

Marieke Kodde

Senior Business Developer
Nieuwsbrief