Terug naar overzicht

Hoe Zoetermeer zich ontwikkelt tot vestigingslocatie voor bedrijven, onderwijs en onderzoek rond IT

De Dutch Innovation Factory is het visitekaartje van Zoetermeer. Van oudsher heeft Zoetermeer een groot IT-cluster. Op het Dutch Innovation Park komen toegepaste innovaties binnen cyber security, big data, smart mobility en e-health & care samen. IT-bedrijven en ruim 700 IT-studenten van De Haagse Hogeschool en MBO Rijnland delen er kennis en werken samen. De ontwikkelingen in dit gebied zijn afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen.

Hoe Zoetermeer zich ontwikkelt tot hotspot voor IT

Een sterke combinatie van vastgoedeigenaren, bedrijven, onderwijs en de gemeente hebben begin 2018 een ambitieuze visie ontwikkeld die zal leiden tot een regionale campus voor toegepaste IT-innovatie. “Het park ontwikkelt zich meer en meer tot vestigingslocatie voor innovatieve bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van IT in Zuid-Holland,” vertelt Jan Iedema, wethouder economie en onderwijs.

IT-stad Zoetermeer

De oorsprong van het Dutch Innovation Park ligt in de combinatie van een groot en verbonden IT-cluster, een sterk aanbod van HBO IT-onderwijs en een goed bereikbare locatie. Met de realisatie van de Dutch Innovation Factory kwam de eerste ontwikkeling op gang. Sinds de opening van dit initiatief is het gebied een magneet voor talent en innovatieve bedrijven gebleken, zowel start-ups en scale-ups als grotere IT & technologiebedrijven.

Internationale spelers zoals Siemens, Atos en Teleplan houden allen kantoor op het IT-park aan de A12, aangevuld met een keur aan innovatieve start-ups en mkb-bedrijven. Ruim anderhalf jaar geleden kwam dit bedrijfsleven samen met onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren en de gemeente om hun ambities voor de toekomst te delen. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke ontwikkelvisie. “Zo versterken we ons huidige profiel ten aanzien van cyber security, e-health en smart mobility en creëren we een steeds uitgebreider ecosysteem, ook voor starters. Dutch Innovation Park is het visitekaartje van IT, onderwijs en innovatie in onze gemeente. De verschillende partijen op het park werken steeds meer samen”, aldus Ledema.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De ambities voor de verdere ontwikkeling van het park is geen zelfstandige ontwikkeling. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag herbergt de meest innovatieve bedrijven in Nederland. Ook heeft het meerdere universiteiten, hogescholen, wordt er veel samengewerkt in triple helix samenwerkingsverbanden en zijn er meerdere campussen waar deze samenwerkingen plaatsvinden.

Kennis delen

Het park biedt verschillende manieren om kennis te delen en te netwerken. Zo worden er, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, studentenopdrachten, stages en gastcolleges georganiseerd. Ook is op deze locatie de Big Data Innovatiehub gevestigd, hét startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en (onderwijs) instellingen in Zuid-Holland.

Hoogwaardige bedrijfsruimte

Een ander belangrijk onderdeel van Dutch Innovation Park is de Dutch Tech Campus (DTC), dat zich over de helft van het terrein uitstrekt. Het is ook de plek waar eerdergenoemde bedrijven als Siemens en Atos gevestigd zijn en heeft als doel mensen bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat zij kennis met elkaar delen. Onder andere door face-to-face contacten op de campus, toegang tot hoogopgeleid personeel en een uitgebreid netwerk van faciliteiten. “We faciliteren een werkomgeving waar bedrijven het beste tot hun recht komen,” vat Hagen Vogt, mede-eigenaar van DTC, samen. “Daarvoor bieden we een mix van kantoorruimte en hoogwaardige bedrijfsruimte waar bijvoorbeeld testopstellingen mogelijk zijn.” De huidige acht gebouwen met zo’n 40.000 vierkante meter vloeroppervlak worden de komende tijd aangevuld met 17.500 vierkante meter nieuwe ruimte.

Hoe Zoetermeer zich ontwikkelt tot hotspot voor IT

Hackathons en faciliteiten

Vogt wijst buiten de kantoor- en bedrijfsruimte ook op het belang van de bijbehorende faciliteiten. Er zijn volgens hem veel gemeenschappelijke diensten waar huurders van profiteren. Zoals ontvangst van gasten in de brasserie met centrale receptiefunctie door één van de aanwezige gastvrouwen, beveiliging van terrein en gebouwen, algemene vergaderruimtes en een gezamenlijke bedrijfskantine. Allen plekken om verbindingen te maken. “Ook de centraal in de campus gelegen waterpartij nodigt echt uit om samen te komen en elkaar te spreken. In de zomer wordt er dan ook veelvuldig gebarbecued op het terras.”

Belangrijk voor de synergie op het park en de community zijn ook de kennissessies, het VitalITy Lab en hackathons die door verschillende initiatiefnemers in de Dutch Innovation Factory worden georganiseerd. Ook die worden de komende tijd geïntensiveerd.”

Optimale bereikbaarheid

Hoewel Dutch Innovation Park, op korte afstand omringd door Rotterdam, Delft, Leiden en Den Haag, al goed bereikbaar is, wordt ook hierin nog een volgende stap gezet.

Komende periode wordt deze kracht namelijk verder versterkt door de opening van een volledig nieuw station aan de rand van het Park. OV-knooppunt Lansingerland-Zoetermeer biedt directe toegang tot de NS-verbinding Utrecht – Den Haag, een snelle busverbinding naar Rotterdam en omgeving en halverwege 2019 tevens tot het Randstadrail-netwerk. Deze voorziening wordt aangevuld met park-and-ridevoorzieningen aan beide zijden van de A12 met in totaal zevenhonderd gratis parkeerplaatsen en verschillende fietsenstallingen. “Alles is op loopafstand van het park. Het station kan in de toekomst rekenen op zo’n 10.000 reizigers per dag, waarmee ook de levendigheid in het park een flinke impuls krijgt. Het stationsgebied wordt direct verbonden met de centrale as van het Dutch Innovation Park door middel van een voetgangersbrug”, zegt Iedema.

Bron: FD-bijlage Mijn Gemeente: ‘Het visitekaartje van Zoetermeer’.

Nieuwsbrief