Terug naar overzicht

InnovationQuarter presenteert plannen voor 2019-2022: meer ImpaQt voor Zuid-Holland

Misschien trof u hem al aan op de mat: InnovationQuarter presenteert deze week haar nieuwe meerjarenplan 2019-2022 en bovendien het jaarplan voor 2019. In het nieuwe meerjarenplan zet InnovationQuarter in op impact. Meer ImpaQt voor Zuid-Holland.

InnovationQuarter presenteert plannen voor 2019-2022: meer impact voor Zuid-Holland

De ambitieuze doelstellingen uit het afgelopen meerjarenplan voor 2016-2018 zijn ruimschoots gehaald. Een beoogd additioneel geïnvesteerd vermogen van € 300 mln. komt naar verwachting uit op € 400 mln. En het aantal gecreëerde hoogwaardige arbeidsplaatsen is zelfs verdrievoudigd ten opzichte van de ambitie: meer dan 3200 fte in plaats van de beoogde 1000 fte.

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Onze kerntaken zijn het:

 • Investeren in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven;
 • Assisteren van buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland;
 • Organiseren van samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid.

Kernopdracht centraal

Voor InnovationQuarter staat echter de kernopdracht centraal, niet alleen de kerntaken. Onze kernopgavehet duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio – is groter dan het creëren van banen en het realiseren van nieuwe investeringen alleen. Met een nog gerichtere inzet van onze mensen en middelen verwachten we meer impact te kunnen realiseren met onze activiteiten. InnovationQuarter blijft een economische ontwikkelingsmaatschappij, dus onder impact verstaan we eerst en vooral de strategische inzet van onze mensen en middelen. Die zetten we in op een wijze die duurzaam verschil maakt, structuurversterkend is en aansluit bij de huidige en toekomstige sterktes van de regio.

Deze strategische inzet van mensen en middelen vertaalt zich in:

 • Directe economische impact (Gedane en uitgelokte investeringen, gecreëerde banen)
 • Strategisch economische impact (Onze inspanningen om met partners de ecosystemen en clusters in de regio te versterken)
 • Maatschappelijke impact (De positieve bijdrage die geleverd wordt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer voeding, gezondheid, energie en veiligheid)

Vroeg inspelen op verandering

Succes van individuele bedrijven, maar ook van regio’s, hangt af van het vroeg herkennen van en inspelen op verandering. Samen met onze partners moeten we clusters en ecosystemen creëren die optimaal voorzien in de belangrijkste voorwaarden voor innovatie en groei: toegang tot kennis, kapitaal, talent, faciliteiten en een (internationale) afzetmarkt.

De unieke kracht van Zuid-Holland is dat ze niet één maar juist vele sectoren op topniveau uitvoert. Op basis van het belang voor de vernieuwing van de Zuid-Hollandse economie, onze huidige inzet, de prioriteiten van de EBZ en de Roadmap Next Economy, is InnovationQuarter gekomen tot een nieuwe focus op negen sectoren. Langs de lijnen van deze negen sectoren richten we de komende periode onze activiteiten in.

 • Duurzaam & schoon
  • Energie
  • Circulair
 • Slim & veilig
  • Maritiem & Haven
  • Hightech Systemen & Materialen
  • Aerospace
  • ICT
  • Cybersecurity
 • Gezond & groen
  • Life Sciences & Health
  • Horticulture

Ambities 2019-2022

We zijn ervan overtuigd dat we met deze inzet nog meer bijdragen aan het duurzaam versterken van de economische structuur van de regio. Dit vraagt enerzijds een vloeiende samenwerking met onze private en publieke partners, anderzijds binnen InnovationQuarter een strakker inhoudelijk afwegingskader waar we wel en niet voor gaan.

Als kwantitatieve doelstellingen voor de periode 2019-2022 gaan we uit van de realisatie van een additioneel geïnvesteerd privaat vermogen van € 475 mln. en de creatie van 2.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Nieuwsbrief