Terug naar overzicht

Defensie-industrie sterk in Zuid-Holland: kansen in kaart gebracht

Wil de defensie-industrie een stevige impuls geven aan innoveren, opschalen én standaardiseren, dan is Zuid-Holland de ideale plek om een sleutelrol te vervullen. Met al een kwart van de Nederlandse defensie-industrie gevestigd in deze regio, en een overvloed aan vooraanstaande kennisinstellingen, is het duidelijk dat Zuid-Holland onmisbaar is voor het verwezenlijken van de Nederlandse ambities op defensiegebied. Vijf kernclusters – maritiem, aerospace, radar, cybersecurity en quantum/AI – onderstrepen de rijke diversiteit en innovatieve potentie die Zuid-Holland te bieden heeft.

Defensie-industrie sterk in Zuid-Holland

Welke toegevoegde waarde heeft Zuid-Holland in de defensie-opgave en welke bijdrage kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren aan een innovatieve en veerkrachtige defensie-industrie? Die vraag beantwoordde Adviesbureau Berenschot in opdracht van Provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter in een uitgebreid onderzoek naar de invloed van de regio om bij te dragen aan deze sterke industrie.

Zuid-Holland beschikt over de technologische expertise die cruciaal is voor het moderniseren van onze krijgsmacht en heeft kostenvoordelen ten opzichte van andere regio’s; dat is één van de conclusies. De defensie-industrie kenmerkt zich door spelers die veel innoveren en die dat doen in nauwe samenwerking. Geografische nabijheid tot andere spelers is daardoor voordelig. Om innovaties te realiseren en de defensiesector te versterken zal er samenwerking moeten worden gezocht met verschillende bedrijven, waaronder het mkb, startups en scale-ups. Daar profiteert de hele industrie van: veel bedrijven zijn ook actief op de civiele markt en zorgen voor kruisbestuiving als het gaat over technologie en innovatie.

Begin 2022 waren er ruim 1.000 bedrijven actief in de defensie- en veiligheidssector in Nederland, waarvan ongeveer 250 in de provincie Zuid-Holland. Bij deze bedrijven werken 47.000 fte, waarvan 11% direct aan defensie- en veiligheidsopdrachten werkt. Om deze belangrijke en hard groeiende sector, met het oog op geopolitieke ontwikkelingen, in Zuid-Holland verder te versterken, is het van groot belang om de rol van elk cluster te begrijpen en te benutten.

Het Maritieme Cluster: Het maritieme cluster in Zuid-Holland maakt het mogelijk de gehele keten samen te brengen voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van schepen. Bedrijven zoals Damen Shipyards, IHC en RH Marine spelen een leidende rol in scheepsbouw en onderhoud. Daarnaast zijn partijen zoals Alewijnse, Huisman en MARIN essentieel voor het leveren van hoogwaardige technologische oplossingen. De Sectoragenda Maritieme Maakindustrie, gelanceerd in oktober 2023, benadrukt het belang van strategische autonomie, financiering en innovatie, waardoor er volop kansen liggen voor bedrijven die actief zijn in deze sector.

Het Aerospace Cluster: Het ruimtedomein is nodig voor (1) communicatie, (2) monitoring en (3) navigatie. Zuid-Holland herbergt het kloppende hart van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie, met prominente spelers zoals GKN Fokker, Airbus en ISISPACE. De aanwezigheid van kennisinstituten zoals TU Delft, TNO en delen van het Netherlands Aerospace Centre (NLR) draagt bij aan een innovatieve en dynamische omgeving. Bovendien spelen hubs zoals NL Space Campus, Unmanned Valley en TU Delft Campus een cruciale rol in het aantrekken van bedrijven en talenten uit dit cluster.

Het Radarcluster: Nederland, Radarland. Waar bedrijven zoals Robin Radar en Thales een vooraanstaande rol spelen in het ontwikkelen van radartechnologieën. TNO fungeert als een belangrijke kennispartner in dit cluster, met een onderzoeksinstituut voor radartechnologie in Delft. De toenemende vraag naar radartechnologie, vooral in combinatie met de opkomst van drones, biedt kansen voor verdere groei en innovatie binnen dit cluster.

Het Cybersecurity Cluster: Zuid-Holland is een broedplaats voor cybersecurity-innovatie, met de aanwezigheid van vooraanstaande organisaties zoals The Hague Security Delta, Europol’s European Cyber Crime Center (EC3), NATO Communications and Information Agency (NCIA) en TNO. Door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden oplossingen ontwikkeld om cyberdreigingen het hoofd te bieden en de digitale veiligheid en weerbaarheid te waarborgen.

Het Quantum/AI Cluster: In Zuid-Holland bloeit een dynamisch ecosysteem rond quantumcomputing en kunstmatige intelligentie. Initiatieven zoals Quantum Inspire en Quantum Delta-NL, in samenwerking met TNO, de TU Delft en het Ministerie van Defensie, dragen bij aan de ontwikkeling van geavanceerde technologieën met toepassingen in defensie en veiligheid. Daarnaast is Zuid-Holland een hotspot voor AI-startups: een kwart van hen is gevestigd in de regio, waarbij bedrijven profiteren van een sterk kenniscluster met universiteiten en TNO, en de aanwezigheid van ‘s werelds grootste AI-netwerk in Den Haag.

Bedrijven binnen deze clusters die actief willen worden in de defensie- en veiligheidsmarkt, kunnen in het rapport veel informatie vinden over relevante ontwikkelingen en belangrijke spelers en loketten. Voor dit doel heeft InnovationQuarter een handzame samenvatting gemaakt.

Nieuwsbrief