Terug naar overzicht

10 jaar Munisense – Kleine geluidsmeters, grote consequenties

Vroeger stuurde je een ambtenaar het veld in met een geluidsmeter om te controleren of er sprake was van overlast. Nu log je vanuit je luie stoel in op het Munisense internetportal en je ziet zo wat het geluidsniveau op een bepaalde locatie. Van vandaag, maar ook van gisteren en vorige maand. Cloud-based meetinstituut Munisense, sinds 2015 portfoliobedrijf van InnovationQuarter, bestaat inmiddels tien jaar. Je zou het bedrijf kunnen kennen van de geluidsmetingen bij Lelystad Airport. Wat is er in die tien jaar veranderd? We gaan in gesprek met directeur Hans Mulder.

10 jaar Munisense - kleine meters, grote consequenties

“Onze data zijn in tien jaar niet veranderd. We meten nog precies hetzelfde – zoals geluid en grondwaterstanden – als tien jaar geleden. Maar wat je met die data dóet, het algoritme dat je erop loslaat, dat maakt onze business case,” vertelt Hans Mulder. “Vroeger was een ambtenaar dolgelukkig als je hem een grafiekje voorschotelde. Maar inmiddels moet je veel meer duiding meegeven aan die data. Wat hoor je, waar bevindt zich het geluid en kunnen we meer vertellen dan slechts hoe luid het is?

Wat doet munisense en hoe werkt het?

Munisense heeft bij elkaar zo’n 6000 meters staan in Nederland. Met name grondwatermeters, maar ook een paar duizend geluidsmeters, en een beginnend netwerk van luchtkwaliteitmeters. De sensoren zitten in de stoep, in lantaarnpalen of op het dak van een gebouw. Via radionetwerken worden al die data naar het back-office verstuurd en verwerkt. De data worden gecombineerd met weerdata en verrijkt. Daarna gaat het richting de klant. Dankzij een krachtig software platform kunnen beleidsmakers real-time de metingen aflezen en filteren.

Geluid meten is niet makkelijk

“Iedereen kan geluid meten met een smartphone, maar erg nauwkeurig is dat niet,” legt Mulder uit. “Wat goed meten moeilijk maakt, is dat je omstandigheden moet creëren waarop je de meting echt kan gebruiken. Alles draait om beïnvloeding. Als je een hand in de buurt van je meter hebt, beïnvloedt die de meting al. Je kunt nooit iets meten zonder het te beïnvloeden, maar je wilt de beïnvloeding zo klein mogelijk maken. Zodat het niet van invloed is op een belangrijke beslissing die op basis van de meting genomen wordt. Onze metingen blijven overeind bij de Raad van State. Een decibel-app op je telefoon niet.”

Geluidsmeter met waterniveaumeter

Metingen met steeds grotere consequenties

Die hoge betrouwbaarheid en de groeiende naamsbekendheid zorgden er in de afgelopen tien jaar voor dat de metingen steeds meer gewicht kregen. De mogelijke uitbreiding van Schiphol naar Lelystad Airport veroorzaakte veel commotie. Omwonenden waren bang veel geluidsoverlast te ervaren van laagvliegende vliegtuigen. “Onze metingen van tien jaar geleden, daar lag niemand wakker van. Nu gaat het om boeteclausules bij horeca en evenementen en om grote beleidstrajecten waar er veel op het spel staat.”

Wat is er in de toekomst mogelijk?

“Als een gemeente 30 jaar geleden zei dat een straat of stad een bepaald aantal decibel had, wist je dat er geen meter aan te pas was gekomen. Dan ging het om een puur mathematisch model, gebaseerd op ligging en ander factoren. Wij beginnen onze empirische data nu steeds meer te combineren met omgevingsfactoren en andere data. Dan kunnen we net als bij buienradar in de toekomst kijken. En live de gevolgen voor het geluidsniveau zien van meer verkeer, excessieve onttrekking van grondwater, de stabiliteit van de ondergrond, of de richting en impact van een gas of vervuilingswolk op de luchtkwaliteit.”

Munisense is momenteel bezig met het toevoegen van machine learning aan metingen, bijvoorbeeld voor de classificatie van geluid. “In de toekomst kan het systeem dan duiden of het een baby hoort huilen of een vliegtuig hoort vliegen.”

Met globale en weinig tastbare ontwikkelingen als klimaatverandering en overbevolking worden objectieve data steeds belangrijker. “Onze metingen helpen bij het nemen van beslissingen. We geven de burger inzicht, en overheden de mogelijkheid om te handelen. Je kunt direct reageren op vernatting, uitdroging en geluidsoverlast. Onze compacte apparatuur maakt het makkelijker om om te gaan met heel grote problemen.”

Nieuwsbrief