Terug naar overzicht

Zuid-Holland lanceert groot innovatiefonds voor energietransitie

De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren €35 miljoen beschikbaar voor bedrijven die actief zijn op het gebied van energie-innovaties. Zo maakte gedeputeerde Han Weber vandaag bekend bij de lancering van ENERGIIQ, Energie-innovatiefonds Zuid-Holland, tijdens het jaarevent van InnovationQuarter.
Zuid-Holland lanceert groot innovatiefonds voor energietransitie_Persbericht-848x-386

Nienke Vledder (Fondsmanager ENERGIIQ, InnovationQuarter) krijgt het estafettestokje overhandigd van Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland.

Energietransitie versnellen

De oprichting van ENERGIIQ maakt onderdeel uit van de Provinciale energieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling van de energietransitie. ENERGIIQ richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën.

De hoofddoelstelling van het fonds is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie middels investeringen in energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. Wanneer de CO2-reductie niet toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland.

Met dit fonds kan de provincie haar sterke positie op het gebied van zowel energietransitie als innovatie verder uitbouwen

Fondsbeheer door InnovationQuarter

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, doet het fondsmanagement voor ENERGIIQ. Met haar fondsen IQCapital en UNIIQ heeft InnovationQuarter de afgelopen jaren al een uitgebreide trackrecord opgebouwd als investeerder in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven.

“Met de €35 miljoen die wij beschikbaar stellen voor ENERGIIQ kunnen we de komende jaren heel veel bedrijven helpen om van hun energie-innovaties een succes te maken”, aldus Han Weber, gedeputeerde Energie voor de Provincie Zuid-Holland. “Met dit fonds kan de provincie haar sterke positie op het gebied van zowel energietransitie als innovatie verder uitbouwen”.

“We zijn vereerd om het fondsmanagement voor ENERGIIQ te mogen doen en op deze wijze nog meer duurzame ondernemers aan hun financiering te kunnen helpen”, zo geeft Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter aan. “Onze regio kent heel veel prachtige bedrijven, van startups tot innovatieve MKB-bedrijven, die een concrete bijdrage kunnen gaan leveren aan de energietransitie”.

Van start op 1 september

ENERGIIQ start formeel per 1 september aanstaande. Vanaf die datum kunnen bedrijven zich melden bij het fondsteam als zij extra kapitaal nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven (vanaf een bedrag van €250.000,- tot enkele miljoenen) maar zullen ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om energie-innovaties versneld naar de markt te brengen, zoals projectfinanciering en vendor finance. Het fondsteam zal onder leiding komen te staan van Nienke Vledder, voorheen teamleider Cleantech bij InnovationQuarter Capital.

Nieuwsbrief