Terug naar overzicht

Nederland versterkt positie als Europees innovatieleider

Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt. Uit het vandaag gepubliceerde gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie blijkt dat Nederland ten opzichte van vorig jaar een hogere score noteert op de 27 indicatoren voor innovatiekracht. Ook is Nederland van de vijfde plek, gestegen naar de vierde plek op de lijst en heeft het daarmee Duitsland gepasseerd. Naast Nederland en Duitsland zijn ook Zweden, Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid. In 2016 behaalde Nederland deze aanduiding voor het eerst.

Nederland versterkt positie als Europees innovatieleider

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ):

Door intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is de innovatiekracht en daarmee het concurrentievermogen van Nederland de afgelopen jaren verder versterkt. Om ook in de toekomst onze positie als Europees innovatieleider te handhaven, is er wel actie nodig. Onze publieke investeringen in innovatie liggen boven het Europese gemiddelde, maar de eigen investeringen van Nederlandse bedrijven liggen daar onder. Het is nu belangrijk dat juist ondernemers extra gaan investeren in innovatie.

Nederlandse innovatiekracht stijgt ten opzichte van EU-gemiddelde

Voor het eerst maakt het European Innovation Scoreboard een vergelijking tussen de innovatieprestaties over een langere periode. In zes jaar tijd is de Nederlandse innovatiekracht ten opzichte van de Europese Unie relatief met 10,4 procent gestegen. In 2010 was het resultaat 19,1% boven het EU-gemiddelde, inmiddels is onze innovatiekracht verder verbeterd en bedraagt dit nu 29,5%.

Het European Innovation Scoreboard beoordeelt landen op 27 indicatoren zoals publiek-private samenwerking, investeringen, hoeveelheid en impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De innovatieleiders, waaronder Nederland, zijn de landen die minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren. Het verbeteren van innovatievolger naar innovatieleider, was aangemerkt als kabinetsambitie en is vorig jaar al gerealiseerd. In 2016 stelde het gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie dat Nederland voor het eerst het resultaat van innovatieleider behaalde.

MKB innoveert veel en succesvol, kwaliteit onderzoek is hoog

Nederland scoort goed op het European Innovation Scoreboard (EIS) bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aandeel van het MKB in innovatie en de onderlinge samenwerking van bedrijven om dit te stimuleren. De uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling vanuit de publieke sector liggen ruim boven het EU-gemiddelde en zijn tussen 2010 en 2016 bovendien met tien procent gestegen. Volgens het EIS blijven de investeringen in innovatie in Nederland door bedrijven zelf nog steeds achter ten opzichte van Europa. In 2016 lag deze score 20,3% onder het Europese gemiddelde.

Het EIS vergelijkt elk jaar de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast analyseert het rapport de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen. Op deze manier geeft het scorebord de lidstaten inzicht in waar zij hun innovatieprestaties kunnen verbeteren. Het EIS hanteert vier categorieën: innovatieleider, innovatievolger, gemiddelde innovator en zwakke innovator.

Het volledige European Innovation Scoreboard 2017 is te lezen op de website van de Europese Commissie.

Nieuwsbrief