Terug naar overzicht

Uitwisseling van ervaring en inzichten binnen Fieldlab SMASH

Binnen het Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) wordt bij een zestal asset-owners gewerkt aan projecten op het gebied van Smart Maintenance. Op periodieke basis komen de betrokken partijen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over de lopende projecten. Op maandag 15 mei vond deze bijeenkomst plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Bij deze bijeenkomst waren niet alleen de betrokken asset-owners aanwezig maar ook veel betrokken toeleveranciers van deze projecten.

Fieldlab SMASH helpt bedrijven waaronder asset-owners, toeleveranciers en werven om in real time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun schip om op die manier onderhoud tijdig uit te kunnen voeren. Door onderhoud precies op het juiste moment uit te voeren kunnen kosten besparingen optreden en kan downtime eveneens tot een minimum gereduceerd worden.

Om scherp te blijven op de laatste inzichten op het gebied van smart maintenance en het hanteren van de juiste focus presenteerde hoogleraar maintenance, Tiedo Tinga van de universiteit Twente een helder verhaal waarin nadrukkelijk stilgestaan werd bij het hanteren van de juiste methodieken voor het verzamelen en analyseren van onderhoud en prestatie data om in de hele logistieke keten van spare parts kostenbesparend te kunnen werken. Kern in zijn verhaal was de vraag:

Wat willen we weten, dus wat moeten we meten?

Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat veel data niet altijd kwalitatief beter is en dat te gedetailleerde data weer nietszeggend of lastig te interpreteren kan zijn. Huidige meetsystemen reageren vaak op onregelmatigheden maar bij smart maintenance moeten patronen in de data herkend gaan worden die leiden tot deze onregelmatigheid. Op dit gebied lopen meerdere onderzoeksprojecten maar ook de kennis die vanuit de praktijk wordt opgedaan, zoals binnen SMASH, is van vitaal belang om deze technieken verder door te ontwikkelen.

Uitwisseling van ervaring en inzichten binnen Fieldlab SMASH-002-760x380

Met dit verhaal in het achterhoofd verzorgde Arie Schaap van Damen Shipyards eveneens een presentatie over hun ervaring met smart maintenance en de inzichten die het hen heeft opgeleverd. Damen Shipyards is binnen SMASH niet actief als project, maar als organisatie wel erg actief op het gebied van smart maintenance. De praktische inzichten die door hen gepresenteerd werden, sloten goed aan op de meer theoretische inzichten van Tiedo Tinga.

In kleinere sessies werd in de middag nader ingegaan op de projecten van Damen Shipyards en de Koninklijke Marine. Boskalis leidde een discussie waarin de overweging over het ‘wat te meten’ centraal stond. Het Da Vinci college sloot de dag af met een blik op de toekomst waarin de vraag centraal stond hoe verschillende opleidingsrichtingen zich verhouden tot smart maintenance specifiek en smart technologie in het algemeen en of dit nuances met zich mee moet gaan brengen in het techniek onderwijs.

De bijeenkomst werd gekenmerkt door een goede sfeer waarin het belang van smart maintenance sterk naar voren kwam en de deelnemers aan Fieldlab SMASH elkaars opgedane ervaring en inzichten weer kunnen gebruiken om hun projecten verder te versterken.