Terug naar overzicht

Maritime Delta Diner: samenwerking in een regio met wereldwijde impact

Resultaten tellen! Deze stonden centraal tijdens het Maritime Delta Diner met de aanwezigen executives, bestuurders en directeuren dat plaatsvond op 22 mei jl. in de Buccaneer in Delft.

Vooruitkijken op het Maritime Delta Diner

Maritime Delta is inmiddels een begrip voor de grootste maritieme regio van West-Europa met meer dan 4.000 maritieme vestigingen. En kenmerkend door wereldspelers op het gebied van o.a. offshore, scheepsbouw, en de vele toeleveranciers voor het clusters.

Tevens is Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en branche-organisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Samen met de partners wordt daarbij gewerkt aan afstemming en concrete activiteiten op het gebied van innovatie, human capital, branding & internationalisering en vestigingsklimaat.

Tijdens het jaarlijks Maritime Delta Diner kwamen 70 personen op executive level uit de maritieme sector bijeen, om terug te blikken op de successen en vooruit te kijken naar komende activiteiten en kansen. Het diner vond dit jaar plaats in de Buccaneer in Delft. De Buccaneer is naast een accelerator voor offshore & energy startups/scale-ups, tevens een broedplaats voor innovatie voor de sector.

Maritieme-Delta-Diner-2017-8-760x380

Foto / © Daniel Verkijk

Innovatie ligt soms bijna op de stoep

Twee unieke bedrijven uit de regio met wereldwijde impact vertelden over hun bedrijven en de rol van innovatie.

Joop Roodenburg CEO Huisman Equipment en initiatiefnemer Buccaneer benadrukte de nut en noodzaak voor samenwerking tussen startups en de ‘gevestigde orde’, en hoe je hierbij van elkaar leren. ‘Als je met de goede dingen bezig bent, komen er altijd mensen op je pad die je kunnen helpen’ zei Roodenburg, daarmee het belang van persoonlijke relaties benadrukkend.

Arie van Andel, COO van Oceanco sprak over de ontwikkeling van de superjachtbouw binnen Oceanco. En hoe hierbij wilde ideeën en dromen tot innovatie kunnen leiden, en dat oplossingen uit uiteenlopende hoeken kunnen komen. ‘Innovatie ligt soms bijna op de stoep’ sprak Van Andel waarmee hij doelde op het samenbrengen van inspirators en de mooie voorbeelden uit andere industrieën.

Met de inspiratie van beide sprekers in het achterhoofd, gingen de 70 deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de zeven parallel thema-sessies, gebaseerd op actuele marktkansen, -ontwikkelingen of -hiaten. Deze sessies waren voorbereid en ingeleid door de verscheidene Maritime Delta-partners. De thema’s waren:

  • Offshore Wind
  • Internationalisering
  • Fieldlabs
  • Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum
  • Vestigingsklimaat
  • Investering in innovatie
  • Onderwijs gericht op de toekomst
Maritieme Delta Diner 2017

Foto / © Daniel Verkijk

Tijdens geanimeerde gesprekken aan de tafels werd gesproken over mogelijke gezamenlijk vervolgstappen. En welke acties gezamenlijk kunnen worden opgepakt tussen de partners. De komende periode worden uitkomsten verder uitgewerkt door de Maritime Delta en partners, en kunt u hier via onze mediakanalen binnenkort meer hierover verwachten.

Op www.maritimedelta.nl vindt u tevens het overzicht van aankomende activiteiten vanuit het programma en partners.

Meer foto’s van het Maritime Delta Diner  vindt u op onze Flickr-pagina.

Nieuwsbrief