Terug naar overzicht

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

InnovationQuarter assisteerde het afgelopen jaar 36 internationaal opererende bedrijven bij vestiging en uitbreiding in Zuid-Holland, goed voor een geïnvesteerd vermogen van ruim € 95 mln. en een toename van 740 banen in deze provincie. Met het aanjagen van economische vernieuwing draagt InnovationQuarter bij aan een bruisend innovatief ecosysteem en meer werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het vestigen van buitenlandse bedrijven of het uitbreiden van hun activiteiten in deze regio zorgde ook in 2016 voor een sterke economische impuls.

Leiden Bio Science Park © Hielco Kuipers

Zuid-Holland, Gateway to Europe

InnovationQuarter richt zich op het aantrekken, behouden en uitbreiden van buitenlandse investeringen naar en in de Zuid-Hollandse regio. Specifieke aandacht gaat uit naar het acquireren van die specifieke buitenlandse bedrijven, die een aanvulling vormen op het regionale ecosysteem. Ook zet InnovationQuarter innovatieve instrumenten als Soft Landing Programma’s in voor het gericht scouten van bedrijven en onderhoudt het contacten met al in de regio gevestigde internationale bedrijven (Investor Relations).

Internationaal opererende bedrijven kiezen voor Zuid-Holland door de strategische ligging, de aanwezigheid van sterke clusters zoals Medical Delta, Cleantech Delta, Maritime Delta en The Hague Security Delta als leading security cluster in Europe en de goede digitale en fysieke connectiviteit. Zuid-Holland als ‘Gateway to Europe’ maakt deze provincie aantrekkelijk.

 

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

 

Rotterdam

Resultaten 2016

Het afgelopen jaar assisteerde InnovationQuarter 36 (buitenlandse) bedrijven bij vestiging of uitbreiding van hun activiteiten in Zuid-Holland. Het merendeel is hiervan tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NFIA. Ook diverse regiopartners waaronder Rotterdam Partners, WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA), gemeentes en organisaties zoals The Hague Security Delta (HSD), Delft Technology Partners (DTP) en Leiden Bio Science Park (LBSP) hebben een bijdrage geleverd aan het ‘landen’ van bedrijven en/of het opschalen van hun activiteiten in de regio. Deze 36 internationaal opererende bedrijven zijn goed voor een geïnvesteerd vermogen van ruim € 95 mln. en zorgen de komende drie jaar voor een toename van 740 banen in de provincie Zuid-Holland.

Vanuit InnovationQuarter is in 2016 sterker ingezet op strategische acquisitie, onder meer door innovatieve instrumenten als Soft Landing Programma’s in samenwerking met buitenlandse regio’s te ontwikkelen. Ook is het aantal Fact Finding bezoeken van buitenlandse bedrijven aan Zuid-Holland aanzienlijk gestegen.

Meer resultaten over 2016, inclusief een verdeling naar sectoren en land van herkomst, worden in combinatie met de resultaten van de twee andere kerntaken van InnovationQuarter (Business Development en Capital) op 30 maart a.s. bekend gemaakt in het InnovationQuarter Jaarverslag 2016, de TerugblIQ.

 

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

TU Delft Science Park

Sterk netwerk

Voor het aantrekken van buitenlandse investeringen werkt InnovationQuarter intensief samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), waar een gedeelte van de internationale leads vandaan komt. Ook wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Innovatieattachés in het buitenland, met het ambassadenetwerk in Nederland en in het buitenland, en met specifieke buitenlandse regio’s die relevant zijn voor Zuid-Hollandse sectoren (zoals Zuid-Duitsland, Catalonië, Greater Washington DC, Californië, Ottawa en diverse regio’s in China).

Daarnaast is InnovationQuarter is partner in het Invest in Holland netwerk, het nationale samenwerkingsverband van de NFIA en de overige regionale en grootstedelijke acquisitieorganisaties.

 

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

ESA & Space Expo Noordwijk

Nieuwe aanwinsten in Zuid-Holland

Een aantal voorbeelden van internationale bedrijven, die in 2016 kozen voor Zuid-Holland om zich te vestigen of de bestaande vestiging uit te breiden, zijn:

 

Topaantal bedrijven aangetrokken naar Zuid-Holland door InnovationQuarter

Den Haag

11.398 extra banen via Invest in Holland

In 2016 zorgden 350 buitenlandse bedrijven in Nederland voor 11.398 extra banen. Samen waren deze bedrijven goed voor € 1,74 mrd. aan investeringen in onze economie. Ook de activiteiten van het Invest in Holland netwerk, het acquisitieplatform van de rijksoverheid met onder meer InnovationQuarter als partner, droegen bij aan de sterke banengroei; de inspanningen leverden 7.570 extra banen op.

  • Nieuws / Dit nieuwsbericht is ook beschikbaar in het Engels
  • Nieuws / 49 Buitenlandse bedrijven investeren in Haagse regio in 2016 (in het Nederlands)
  • Nieuws / Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen (in het Nederlands)
  • Rapport / Invest in Holland – NFIA resultaten 2016 (in het Engels)
  • Infographics / 10 Reasons why to invest in West Holland (via ISSUU)
Nieuwsbrief