Terug naar overzicht

Lancering kennisplatform voor startup commissarissen

De vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) lanceereden gisteren een kennis- en netwerkplatform voor commissarissen bij jonge innovatieve ondernemingen. Het Governance Platform ROM’s (GPR) is erop gericht om toezichthouders bij ROM-participaties beter te faciliteren, zodat ze een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de groei van innovatieve startups in Nederland.

Het GPR organiseert rondetafelgesprekken en conferenties, biedt toolkits en faciliteert online kennisuitwisseling via www.participatiecommissaris.nl. Deze website, die gisteren is gelanceerd tijdens het eerste jaarevent voor ROM-commissarissen in ‘s-Hertogenbosch, biedt onder andere toegang tot de ROM Commissarissen Code (ROMcode). Met deze code willen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd.

Maatwerk bij toezicht startups

De introductie van het initatief werd gevoerd door Miriam Dragstra van BOM Capital, namens de gezamenlijke ROM’s “Goede commissarissen kunnen een cruciale rol spelen in de doorontwikkeling van startups naar echte groeibedrijven,” stelde zij. “Daarom hebben wij als regionale ontwikkelingsmaatschappijen gekozen voor een eenduidige aanpak om commissarissen van ROM-participaties zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.”
Volgens Dragstra is hier onder toezichthouders grote behoefte aan. Het commissariaat bij een jong innovatief bedrijf vraagt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld multinationals, ziekenhuizen of familiebedrijven – om veel meer dan formeel toezicht.

Startups hebben vooral behoefte aan coaching en advies. Wat kunnen we doen aan onze achterblijvende cashflow, hoe gaan we opschalen of internationaliseren en wat is de beste aanpak om vervolginvesteringen aan te trekken? Een participatiecommissaris moet deuren openen en dieper meedenken over de strategie, zonder daarbij op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Dat blijkt een lastig evenwicht.

Francis Quint, hoofd Capital van InnovationQuarter, onderstreepte het belang van commissarissen bij startende bedrijven met een citaat van Johan Cruyff “Een zak geld kan niet scoren”. Coaching en advies is voor de jonge ondernemers onontbeerlijk om waarde te creëren, en hier is een rol weggelegd voor de ervaring en expertise die een commissaris meebrengt.

ROMcode

De ROMcode, die vorig jaar in samenspraak met toezichthouders tot stand kwam, is erop gericht om de rol en taakopvatting van het ROM-commissariaat te versterken, te verduidelijken en toetsbaar te maken. Zo gaat de code in op de wet- en regelgeving voor toezichthouders, de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt en de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van ondernemingen. Daarnaast brengt het GPR participatiecommissarissen op bijeenkomsten met elkaar in contact, zodat ze kennis en ervaringen kunnen delen. Het Nationaal Register, een werving- en selectiebureau en kenniscentrum voor commissarissen en toezichthouders, neemt het programmamanagement van het GPR voor zijn rekening.

 

Nieuwsbrief