Terug naar overzicht

TerugblIQ 2018 / InnovationQuarter begeleidt recordaantal bedrijven bij vestiging in Zuid-Holland

InnovationQuarter was in 2018 betrokken bij 53 (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe vestiging openden of bestaande activiteiten uitbreiden in Zuid-Holland. Onze regio trok vorig jaar met name hoogwaardig technologische bedrijven aan zoals het Chinese GenScript, Canadese Magnet Forensics en Amerikaanse GE Healthcare. De komende jaren zorgen deze 53 bedrijven samen voor ruim 1.100 banen en investeren ze 214 miljoen euro in de regio. Dit is het grootste aantal bedrijven in het vijfjarig bestaan van InnovationQuarter. In 2017 landden er 50 buitenlandse bedrijven met onze hulp.

Verenigde Staten en China hofleverancier, Canada in opkomst

Buitenlandse bedrijven die een nieuwe- of uitbreidingsinvestering in Zuid-Holland hebben gedaan, waren het vaakst afkomstig uit de Verenigde Staten (11 bedrijven) of China (11 bedrijven). Dit komt overeen met de trend van de afgelopen jaren, waarin ook de meeste bedrijven uit deze twee landen afkomstig waren.

Vier Canadese bedrijven kozen er vorig jaar met behulp van InnovationQuarter voor zich te vestigen in Zuid-Holland. Dit laat zien dat Canadese bedrijven Zuid-Holland en InnovationQuarter steeds beter weten te vinden als bestemming voor hun relocatie. Eén van de manieren waarop InnovationQuarter Canadese bedrijven ondersteunt, is met het aanbieden van Soft Landing Programma’s. Dit organiseert InnovationQuarter in nauwe samenwerking met onder andere de Canadese Ambassade. Een voor de regio waardevol Canadees bedrijf dat zich via het Soft Landing Programa in Den Haag heeft gevestigd, is het bedrijf Magnet Forensics, een Cyber Security bedrijf met focus op digitale forensisch onderzoek uit Toronto.

Carl Tinker, directeur sales bij Magnet Forensics:

We dachten initieel aan het Verenigd Koninkrijk als locatie voor ons EMEA hoofdkantoor. Tot InnovationQuarter ons introduceerde bij het ministerie van Justitie, bij potentiële partners en bij The Hague Security Delta (HSD). De toegang tot de Europese markt is vanuit Nederland een stuk groter dan vanuit het Verenigd Koninkrijk. En Brexit kwam eraan. We hebben toen besloten om ons in Den Haag te vestigen.

Wij spraken uitgebreid met Magnet Forensics voor ons jaarverslag, TerugblIQ 2018. Lees hier het hele interview

Hoogwaardige, technologische sectoren

De bedrijven die kozen voor de Zuid-Hollandse regio, zijn sterk  innovatief en technologisch geavanceerd. Ze zijn vooral actief in de sectoren Life Sciences, (Cyber) Security, Hightech en IT, Sustainable Energy en Horticulture. Dit sluit goed aan bij- en versterkt het hoogwaardige ecosysteem dat onze regio in deze sectoren te bieden heeft.

Chris van Voorden, Hoofd Foreign Investments & Internationalisering bij InnovationQuarter:

“In de uitgebreide contacten die we met internationale bedrijven hebben, merken we dat zij steeds meer op zoek zijn naar een goed ontwikkeld ecosysteem. Het gaat daarom in onze dienstverlening niet louter om het vinden van een geschikte kantoor- of fabriekslocatie, maar veel meer om toegang tot het juiste netwerk, technologie en talent. En dat heeft Zuid-Holland de bedrijven steeds meer te bieden. De resultaten over 2018 laten zien dat dit loont.”

Komst European Medicines Agency

Het grootste aantal bedrijven dat InnovationQuarter vorig jaar ondersteunde is actief in de sector Life Sciences – maarliefst dertien bedrijven -, waaronder zowel biomedische als medisch-technologische bedrijven vallen. De sterke interesse van buitenlandse biomedische bedrijven in onze regio heeft onder andere te maken met de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Nederland als gevolg van het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. De komst van de EMA is een sterke toevoeging voor het Nederlandse Life Sciences & Health ecosysteem en maakt Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven in deze sector.

We zien niet alleen een sterke interesse van biomedische bedrijven maar ook van medisch-technologische bedrijven. De vestiging van GE Healthcare in Rotterdam en 10x Genomics in Leiden zijn hier voorbeelden van.

Brexit

Voor veel bedrijven is de politieke onzekerheid rondom de Brexit is een belangrijke factor in de investeringsbeslissingen. Bedrijven verwachten dat de Brexit een grote impact gaat hebben op de bedrijfsvoering en nemen daarom voorzorgsmaatregelen om deze impact te verzachten. Vooralsnog zien we voornamelijk aanpassingen in internationale juridische structuren en de overheveling van bepaalde bedrijfsactiviteiten. Ook bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de logistieke keten nemen voorzorgsmaatregelen. De mate waarin bedrijven verwachten hinder te ondervinden van een Brexit verschilt wel tussen sectoren en de onzekerheid rondom de vorm van de Brexit blijft een factor. Veel bedrijven geven daarom aan met verschillende scenario’s rekening te houden, maar de definitieve investeringsbeslissingen uit te stellen tot er meer zekerheid is over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Resultaten van belang voor regionale en nationale economie

Het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen is van groot belang voor Nederland en de regio Zuid-Holland. Het draagt bij aan de economische groei en creëert werkgelegenheid. Zo zorgen de 53 buitenlandse bedrijven, die in 2018 zijn begeleid, naar eigen inschatting binnen drie jaar voor 1.113 banen, waarvan 853 nieuwe en 260 behouden arbeidsplaatsen. Bovendien investeren deze bedrijven gezamenlijk 214 miljoen euro in de regio.

Succesvolle nationale en regionale samenwerking

Het voltooien van deze 53 investeringsprojecten is mede een succes vanwege de goede nationale en regionale samenwerking. Op nationaal niveau werkt InnovationQuarter nauw met samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – en is partner van het Invest in Holland netwerk.

Op regionaal niveau werkt InnovationQuarter sinds 2014 zowel strategisch als uitvoerend samen met Rotterdam Partners en The Hague Business Agency.

Nieuwsbrief