Terug naar overzicht

Samenwerking in hele keten voor voorspelbaar onderhoud schepen

De afgelopen twee jaar hebben 36 partners in 8 verschillende living labs in Smart Industry Fieldlab SMASH samengewerkt aan verschillende pilotprojecten met een gezamenlijk doel; 100% voorspelbaar onderhoud van schepen.

Fieldlab SMASH - Smart Maintenance of Ships

Smart Industry Fieldlab SMASH

Smart Industry Fieldlab SMASH (Smart Maintenance of Ships) helpt bedrijven (asset-owners, werven, toeleveranciers) om real-time informatie te verzamelen en te analyseren over de staat van hun schip (inclusief onderdelen) om zo onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. Dit in plaats van te vroeg zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud.

Samen met de betrokken bedrijven hebben Maritime Campus Netherlands (MCN), World Class Maintenance (WCM), Netherlands Maritime Technology (NMT) en InnovationQuarter de handen in een geslagen voor de ontwikkeling Smart Industry Fieldlab SMASH. De bijdrage van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Drechtsteden gaf in april 2016 een impuls aan het fieldlab.

In deze onderstaande video vertellen de partners Boskalis, Koninklijke Nederlandse Marine en Semiotic Labs waar zijn hun living lab mee bezig zijn en over de meerwaarde van het fieldlab voor hun bedrijf.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Essentiële samenwerking voor voorspelbaar onderhoud schepen

Verbeterde beschikbaarheid, verminderde onderhoudskosten, meer rust aan boord van schepen en vooral voorkomen dat een schip stil ligt. Dat zijn de belangrijkste voordelen van Smart Maintenance waar in alle living labs hard aan gewerkt wordt. De unieke samenwerking tussen de verschillende partijen uit de gehele keten zorgt voor een flinke stap voorwaarts in de toepassing van slim onderhoud in de maritieme sector. Door te leren van andere sectoren en kennis en ervaring onderling te delen versterken de deelnemende partijen hun eigen mogelijkheden voor het gebruik van sensordata in hun onderhoudscyclus. Het fieldlab heeft geleid tot een veelvoud aan projectinvesteringen.

Vervolg

Een aantal living labs zijn inmiddels in uitvoering. De faciliterende partijen waaronder InnovationQuarter, NMT, WCM en MCN blijven het initiatief ondersteunen met eventuele vervolgvragen of vragen van nieuwe geïnteresseerde ondernemers. Dit vanuit de overtuiging dat het thema Smart Maintenance ook de komende jaren een actueel thema blijft.