Terug naar overzicht

Samen werken aan maatschappelijke uitdagingen in Zuid-Holland

Het jaarplan 2018 van InnovationQuarter is gereed. Hierin beschrijven we welke activiteiten we in 2018 gaan ondernemen en tot welke resultaten die zullen leiden. Onze drijfveer: gezamenlijk werken aan maatschappelijke uitdagingen om Zuid-Holland in economisch opzicht beter te laten presteren.

InnovationQuarter Jaarplan 2018

Zuid-Holland beschikt over een groot innovatiepotentieel door de zeer sterke kennisinfrastructuur, de diversiteit aan traditionele en nieuwe sectoren en de grote hoeveelheid aan innovatieve bedrijven. Een ideale voedingsbodem voor Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen die samen een motor van vernieuwing vormen. Die samen met overheden een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan het ontstaan van nieuwe groeimarkten.

In het hart van de triple helix

InnovationQuarter is op 1 januari 2014 opgericht omdat het innovatiepotentieel in de regio onvoldoende wordt benut. Om de economische prestaties duurzaam te verbeteren is het onder meer noodzakelijk dat bedrijven en kennisinstellingen nauwer samenwerken, dat meer kruisbestuiving plaatsvindt tussen sectoren en clusters, dat het innovatieve MKB wordt versterkt, dat innovatieve buitenlandse bedrijven worden aangetrokken en dat wordt geïnvesteerd in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven.

Jaarplan 2018

In het hart van de driehoek tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden werkt InnovationQuarter aan deze zaken vanuit haar drie kerntaken Business Development, Foreign Investments en Capital. In 2018 zetten wij in op het behalen van de onderstaande doelstellingen:

  • Business Development: target is het aanjagen van 40 business cases en innovatieprojecten en het realiseren van € 20 mln. aan gemeten uitgelokte private en publieke investeringen.
  • Foreign Investments: target is het laten landen in Zuid-Holland van 40 bedrijven met een investeringsvolume van € 80 mln.
  • Capital (IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ): target is de realisatie van 26 investeringen met een totaal geïnvesteerd vermogen van € 35 mln. (inclusief privaat aangetrokken kapitaal).

InnovationQuarter Jaarevent 2017, het IQ team

Nieuwsbrief