Terug naar overzicht

Ruim € 3 mln. voor innoverend MKB Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen ruim € 3 mln. subsidie beschikbaar aan het innovatief MKB. Het bedrag wordt verdeeld over 133 ondernemers in Zuid-Holland die daarmee de haalbaarheid van hun product of dienst laten onderzoeken of gespecialiseerd advies gaan inwinnen over hun voorgenomen innovaties.

Stadhuis gemeente Den Haag

MIT-subsidies Zuid-Holland

Zowel de provincie als het ministerie stellen € 1,5 mln. beschikbaar. Per bedrijf kon een maximale subsidie van € 25.000,- worden aangevraagd. De gehonoreerde bedrijven houden zich bezig met innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld nieuwe behandelmethodes voor kanker, mogelijke doorbraken voor de energievoorziening of transportsystemen. De meest aanvragen en toekenningen kwamen voor rekening van de regio Den Haag/Delft (46 bedrijven ontvingen daar € 1,1 mln.).

Verdeling naar regio

Verdeling MIT-subsidie haalbaarheids- en innovatieprojecten 2017 naar regio.

Regio / Aantal projecten / Toegekende bedrijven

 • Den Haag / Delft regio excl. Westland / 46 / € 1.100.000,-
 • Rotterdamse regio / 29 / € 707.000,-
 • Leidse regio, incl. Alphen / 34 / € 658.000,-
 • Overig / 24 / € 559.000,-

Verdeling naar topsector

Verdeling MIT-subsidie haalbaarheids- en innovatieprojecten 2017 naar topsectoren.

Topsector / Aantal projecten

 • HTSM/ICT (high tech en digitalisering) / 44
 • Life Sciences & Health / 22
 • Water / 20
 • Tuinbouw & uitgangsmaterialen / 19
 • Energie / 11
 • Agri & Food 9
 • Chemie / 4
 • Logistiek 3
 • Biobased / 1
 • Totaal 133 projecten

Eénderde van de gehonoreerde MKB-bedrijven is actief in de sector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT. Dat bedrijven die zich onder andere bezighouden met robotica, nanotechnology, 3D-printing, sensoring of toepassingen vanuit Big Data. Meer dan de helft van de projecten bewegen zich in de sectoren life sciences, water en de tuinbouw.

Bekendmaking MIT-subsidies Zuid-Holland door Henk Kamp en Adri Bom-Lemstra

Bekendmaking MIT-subsidies Zuid-Holland door minister Henk Kamp en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Zonnetje gezet

Op het ministerie van Economische Zaken werden 5 gehonoreerde bedrijven in het zonnetje gezet waar minister Kamp en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra de cheque met het totaalbedrag symbolisch aan de ondernemers overdroegen. Volgens Kamp is de MIT-regeling ‘een instrument met bewezen diensten’ om de innovatie bij Nederlandse MKB’ers aan te jagen en te stimuleren.

Minister Kamp van Economische Zaken: “In de afgelopen 4 jaar hebben bijna 4.000 MKB-bedrijven gebruik gemaakt van de MIT-regeling, een subsidieregeling van rijk en provincies om innovatie te stimuleren. Het aantal MKB-bedrijven dat deze subsidie aanvraagt groeit van jaar tot jaar sterk. Voor 133 Zuid-Hollandse ondernemers komt nu ruim € 3 mln. beschikbaar voor innovaties onder andere op het gebied van kankerbehandeling, energievoorziening en transportsystemen.”

Gedeputeerde Bom-Lemstra: “Het MKB doet het goed in Zuid-Holland maar veel innovatiepotentie kan nog beter worden benut. Met deze subsidie helpen we de kansen verzilveren. Wat mij bijzonder aanspreekt, is dat deze projecten niet alleen commerciële toepassingen hebben maar daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Zo zie je verduurzaming en energie-efficiency bij heel veel projecten terugkomen.”

Ruim € 3 mln. voor het innoverend MKB Zuid-Holland

Fruitleather uit Rotterdam, EAZ Wind uit Rijswijk en Inknownbase, Advanced Biofuels Project en Manometric uit Delft met gedeputeerde Ardi Bom Lemstra.

Voorbeeldprojecten

Op het ministerie gaven de 5 MKB-bedrijven een presentatie over hun verder te ontwikkelen producten of diensten en hoe zij hun haalbaarheids- of innovatiesubsidie gaan inzetten:

 • Fruitleather uit Rotterdam maakt leer van fruitafval, en hoopt binnen 1 jaar stabiel materiaal te hebben ontwikkeld dat vervolgens als hoogwaardig prototype kan worden geleverd aan leerverwerkende partijen.
 • Inknownbase uit Delft wil met zijn Clean Water First-project een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar introductie van een innovatief en zuinig toestel voor de bereiding van schoon drinkwater.
 • EAZ Wind uit Rijswijk werkt aan een project om de opwekking van elektriciteit door windturbines slim te combineren met een nieuwe manier van opslag.
 • Delft Advanced Biofuels Project uit Delft houdt zich bezig met de ontwikkeling van bio-brandstoffen en hergebruik van biologisch materiaal. Bedrijf onderzoekt of bio-olie makkelijker en goedkoper terug kan worden gewonnen.
 • Manometric uit Delft richt zich op de inzet van verschillende 3D-printtechnieken en materialen voor het produceren van een brace waarmee een lichaamsdeel kan worden ontlast.

200 projecten, € 15 mln.

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren (MIT), een regeling waarbij ministerie en provincie sinds 2015 samen optrekken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies of R&D-samenwerkingsprojecten. In de afgelopen 2 jaar zijn er in totaal 200 projecten een stapje verder geholpen met meer dan € 15 mln. subsidie. In 2017 is in totaal bijna € 10 mln. subsidie beschikbaar.

InnovationQuarter adviseerde de Provincie Zuid-Holland over de toekenning van de innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten. Vanaf 3 juli tot en met 7 september 2017 kunnen MIT R&D-samenwerkingsprojecten worden ingediend. Business Developers van InnovationQuarter staan klaar om u te ondersteunen bij uw projectontwikkeling, dus neem vooral contact op!

Meer informatie over deze projecten vindt u terug op www.zuid-holland.nl.