Terug naar overzicht

Ondernemers werken aan experimenten voor Fieldlab Smart Base

Samen met Defensie en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen werkt InnovationQuarter sinds een jaar aan het Fieldlab Smart Base. Vier innovatiethema’s staan centraal in de legerbasis van de toekomst: energie, water, bescherming en logistiek. Zuid-Holland heeft voor Smart Base 1.0 6 van de in totaal 18 voorstellen ingediend. Ondernemers laten vanaf 13 juni hun innovaties zien in de tijdelijke experimenteeromgeving die speciaal voor Smart Base op kazerne Kamp Soesterberg wordt gebouwd. Op 13 juni zal het Fieldlab Smart Base officieel gelanceerd worden.

Ondernemers werken aan experimenten voor Fieldlab Smart Base-Illustratie-Shaded Dome-848x386a

In het thema Energie werkt Bi-Energy uit Oegstgeest aan het zonder zuurstof verbranden van organisch materiaal. Groen restafval, eventueel vermengd met plastic of olie wordt op basis van thermisch kraken omgezet in olie en gas, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. De mobiele  installatie past in een container is en zowel voor defensie- als civiele toepassingen geschikt. Business developer Theo Noordman van InnovationQuarter: “Als het lukt om het project binnen Defensie van de grond te krijgen, is dat ook een steun in de rug voor commerciële toepassingen buiten Defensie”.

Waterzuivering is een van de kernwoorden in het thema Water. Samen met de NOM (Noord-Nederland) werkt business developer Michiel Pols van InnovationQuarter aan projecten om op energiezuiniger manier water te zuiveren, zodat het geschikt is als schoon drinkwater. Kenmerkend voor dit thema is de verbinding van de netwerken van de NOM (via Water Alliance) en InnovationQuarter (via het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water), waardoor een landelijke, complementaire waterketen is ontstaan.

Het is in ieder geval goed dat op 13 juni een aantal innovaties zichtbaar gemaakt wordt bij de lancering van de experimenteeromgeving in Soesterberg

Innovatie is ook een kernpunt in de samenwerking tussen Defensie, ROM’s en ondernemers. “Om experimenten te laten slagen én te kunnen vertalen naar business voor ondernemers, zal Defensie moeten vernieuwen in zijn eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid”, aldus Gerbert van der Wal, hoofd Business Development van InnovationQuarter. “Het is in ieder geval goed dat op 13 juni een aantal innovaties zichtbaar gemaakt wordt bij de lancering van de experimenteeromgeving in Soesterberg”.