Terug naar overzicht

Meld een Vermoeden ontvangt investering voor totaaloplossing criminaliteitsbestrijding

Gemeentes krijgen steeds meer opsporingsverantwoordelijkheden, maar missen vaak de gereedschappen om die taak effectief uit te voeren. De Haagse scale-up Meld een Vermoeden biedt een uniek platform om eenvoudig verdachte situaties te melden. Het digitale platform verrijkt de meldingen vervolgens met informatie uit openbare bronnen en versterkt de samenwerking met partners in het veiligheidsdomein. Voor doorontwikkeling van het platform ontvangt Meld een Vermoeden een kapitaalinjectie van 600.000 euro van InnovationQuarter en investeringspartners. Dat maakt de Haagse wethouder Saskia Bruines op 28 april bekend.

Meld een Vermoeden focust op het bestrijden van ondermijning: criminaliteit waarbij de grens tussen de boven- en onderwereld vervaagt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om leegstaande restaurants, winkelpanden en woningen die functioneren als dekmantel voor geldwitwassing, illegale prostitutie of drugshandel. De onzichtbaarheid ervan maakt deze vorm van criminaliteit lastig aan te pakken. Zaken berusten op vermoedens en onderbuikgevoelens, die niet worden opgeslagen in politiesystemen.

Meld een Vermoeden maakt het als eerste mogelijk om deze zogenaamde ‘zachte informatie’ in kaart te brengen en de melding automatisch te verrijken met onder meer kadastrale informatie, de WOZ-waarde en de ingeschreven bedrijven op het adres. Met de investering wil de scale-up het platform door ontwikkelen tot een totaaloplossing die gemeentes ondersteunt van eerste vermoeden tot juridische vervolging.

Sterkere informatiepositie

Meld een Vermoeden werd in 2016 opgericht door het Haagse IT-bedrijf Milvum. Als winnaar van een hackathon van het ministerie van Binnenlandse Zaken mocht het bedrijf een pilot uitvoeren met de gemeente Den Haag. Hierbij liet een toegankelijke mobiele app burgers, boa’s en ambtenaren ter plaatse en binnen een minuut een verdachte situatie melden. De pilot toonde aan dat deze werkwijze de drempel om een vermoeden te melden aanzienlijk verlaagt, wat zeer gunstig is voor de informatiepositie van gemeentes.

De centrale verzameling van informatie versterkt de samenwerking met ketenpartners als het Openbaar Ministerie, de douane en de Nationale Politie. Dit zorgt voor een effectieve en integrale aanpak van ondermijning, waar voorheen waardevolle informatie verloren ging als gevolg van versnipperde systemen. Meld een Vermoeden heeft inmiddels 1.700 gebruikers en 27 gemeentes als klant.

Totaaloplossing ontwikkelen

De investering zal worden ingezet voor de doorontwikkeling van het meldpunt tot een totaaloplossing. Om dat mogelijk te maken, wil Meld een Vermoeden onder meer het team uitbreiden, verschillende samenwerkingstrajecten aangaan en drie nieuwe pilots met gemeentes uitvoeren. De lancering van de totaaloplossing staat gepland voor 1oktober dit jaar.

Viresh Jagesser, CEO Meld een Vermoeden: ‘Met deze investering kunnen we nog meer waarde leveren in de aanpak van ondermijning en gemeentes voorzien van een effectieve totaaloplossing.’

Saskia Bruines, Haagse wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening: ‘De gemeente Den Haag is blij om het securitybedrijf Meld een Vermoeden te kunnen feliciteren met een financiering van €600.000 vanuit InnovationQuarter. Meld een Vermoeden richt zich op het bestrijden van ondermijnende criminaliteit in samenwerking met gemeentes, een onderwerp dat raakt aan de kern van waar Den Haag voor staat: vrede, recht en veiligheid. We zijn er trots op dat het bedrijf gevestigd is in Den Haag en onderdeel uitmaakt van het regionale security cluster. Hierin werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan een veilige digitale samenleving. Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking!’

Maurice Bakker, Fondsmanager IQ Capital: Deze investering in Meld een vermoeden sluit heel goed aan bij het beleid van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in vroegtijdig opsporen en bestrijding van ondermijnende criminele activiteiten. Door deze investering te doen, maakt InnovationQuarter het mogelijk dat Meld een Vermoeden versneld zijn platform verder kan ontwikkelen om gemeentes nog beter te ondersteunen bij het aanpakken van ondermijning.’

Symposium Ondermijning

InnovationQuarter, The Hague Security Delta en Meld een Vermoeden slaan de handen in één en organiseren op donderdag 27 mei van 10:00 uur tot 11:00 uur een online symposium over innovatie in de aanpak van ondermijning.

Onder andere Pieter van de Stadt (Burgemeester Lansingerland), Jolijn Broekhuizen (onderzoeker Bureau Broekhuizen), Edward van der Torre (Bestuurskundige en Criminoloog) en Viresh Jagesser (CEO Meld een Vermoeden) gaan met elkaar in gesprek onder leiding van dagvoorzitter Joris den Bruinen (Directeur The Hague Security Delta).

Onderwerpen als samenwerking en informatie-uitwisseling tussen (semi)overheden, innovatie in het veiligheidsdomein, lokale aanpak van ondermijning door gemeentes en de wetenschappelijke kijk op meldingsbereidheid van burgers komen tijdens het symposium aan bod.

Aanmelden kan via https://events.innovationquarter.nl/symposiumondermijning.

 

De fondsmiddelen zijn mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Wil je meer weten over Kansen voor West / EFRO? Klik dan hier.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief