Terug naar overzicht

Jaarplan 2024: Slimmer, duurzamer en gezonder Zuid-Holland

2024 belooft een jaar te worden waarin InnovationQuarter met haar verstevigde positionering en hernieuwde focus actief bijdraagt aan een slimmer, duurzamer en gezonder Zuid-Holland. Met de goedkeuring van zowel het Meerjarenplan 2023 – 2026 als het jaarplan 2024 door onze aandeelhouders staat InnovationQuarter aan de start van een periode om nog meer impact te maken in de regio, samen met onze partners.

Positionering en focus

InnovationQuarter heeft sinds 2014 gewerkt aan strategische, economische en maatschappelijke impact voor de regio. Na een periode van aanzienlijke groei en uitbreiding van activiteiten heeft InnovationQuarter in 2023 haar focus en kernactiviteiten heroverwogen. De organisatie is er om innovatieve startups, scale-ups en mkb in de regio Zuid-Holland te ondersteunen bij het vermarkten van innovatieve technologie.
Dit realiseren we door:
  • samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren (Innoveren);
  • vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren (Investeren); en
  • buitenlandse bedrijven te helpen bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven te helpen bij het ondernemen in het buitenland (Internationaliseren).

Integrale sectorteams

Deze kernactiviteiten voeren we integraal uit vanuit onze zes sectorteams: Energie & Chemie, Life Sciences & Health, Maritiem & Haven, Digital Technology & Cybersecurity, Hightech Maakindustrie & Aerospace en Horticulture & Food. Juist in het bevorderen van kruisbestuiving en samenwerking tussen de sectoren (cross-overs) ziet InnovationQuarter kansen en zal hier een belangrijke rol spelen om deze te benutten.

Impact maken

Met het uitvoeren van onze activiteiten vanuit sectorteams maken wij meer impact. Naast het blijven nastreven van economische en strategisch-economische impact, groeit de focus en aandacht voor maatschappelijke impact. Bijdragen aan het verdienvermogen van de regio Zuid-Holland blijft belangrijk, maar het streven naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen is minstens zo belangrijk. InnovationQuarter geeft deze ontwikkeling vorm door zich steeds meer toe te leggen op het gerichter scouten van die innovatieve ondernemers, die ook maatschappelijke impact genereren voor de regio. Tegelijkertijd werken we aan een aanpassing van onze KPI’s, waarmee we onze impact steeds meer inzichtelijk kunnen maken.

Professionele organisatie

In 2024 professionaliseren we verder. De sterke groei van onze organisatie tot meer dan 100 FTE vraagt om een inrichting van de interne organisatie die een bestendige, solide en voorspelbare manier van werken kent. We zetten grote stappen richting het worden van een datadriven organisatie en implementeren een CRM-systeem, om onze ‘klanten’ en stakeholders nog beter te bedienen en onze relaties eenvoudiger te onderhouden.

De collega’s van InnovationQuarter zetten zich in 2024 maximaal in om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van Zuid-Holland, gedreven door innovatie, samenwerking en ondernemerschap.

Lees hier ons Jaarplan 2024:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.

Ida Bastiaansen

Ida Bastiaansen

Manager Strategie Marketing & Communicatie
Nieuwsbrief