Terug naar overzicht

Innovatieprogramma ZorgTech ontvangt 250k extra vanuit MRDH

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) besloot afgelopen zomer 1 miljoen euro uit te trekken om de regionale economie sterker uit de crisis te laten komen. Onlangs werd bekend dat een kwart daarvan naar het innovatieprogramma ZorgTech gaat. Met deze extra bijdrage kunnen bedrijven en zorginstellingen subsidie krijgen. Samen met gemeenten ontwikkelen zij innovatieve oplossingen die bijdragen aan een betere zorg voor hun inwoners. Belangrijk, juist nu het sociaal domein door corona nog meer onder druk is komen staan.

Corona vergroot belang zorginnovatie voor gemeenten

Al eerder benadrukten we vanuit het innovatieprogramma ZorgTech de knelpunten en de waarde van technologische innovatie in het sociaal domein (zie dit artikel uit juli). Binnen het sociaal domein hebben gemeenten zowel financieel als inhoudelijk verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Technologische innovatie blijft uit, terwijl de problemen door corona toenemen. 

Zo hebben steeds meer mensen last van eenzaamheid en overgewicht. Door het thuiswerken en sluiten van sociale instellingen, is de druk op jeugdzorg toegenomen. Obesitaspatiënten hebben een versterkte kans op corona. Voorkomen zou een bijdrage kunnen leveren aan de druk op de ziekenhuizen. Ook langer zelfstandig thuisblijven en zorg op afstand zijn nu nog belangrijker. 

Marjolein Steinebach, MRDH: “De covid-19-crisis heeft flink wat kwetsbaarheden in het zorgsysteem blootgelegd, zo ook in het sociaal domein. Hoe zorg je nu voor goede zorg als er geen fysiek contact mag zijn? En hoe zorg je ervoor dat er nog wel contact is met mensen die alleen zijn? Technologie kan hierbij uitkomst bieden en dat is waar het innovatieprogramma ZorgTech een wezenlijke bijdrage levert. Om die reden hebben we vanuit de MRDH besloten hier extra geld voor vrij te maken.”

Nieuwe voucherronde voor consortia met een gemeente

Het plan is om de extra financiering in de vorm van vouchers aan consortia van bedrijven, zorgorganisaties en gemeenten te geven. De huidige voorwaarden voor het aanvragen van een voucher zullen hiervoor iets worden aangepast. 

Naar verwachting is er ruimte voor vijf vouchers. Eind eerste kwartaal van 2021 wordt een nieuwe ronde gestart. De derde lichting ZorgTech-innovatieprojecten kan dan in mei aan de slag. Tijdens de projecten staat de vraag centraal welke belemmeringen er weggenomen moeten worden om de innovatie succesvol op te kunnen schalen. Naast projecten wordt er met een werkgroep van ambtenaren ook samengewerkt op dit onderwerp. Zij onderzoeken hoe technologie beter ingezet kan worden voor de vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben. Er wordt gekeken naar gezamenlijke inkoop en uitwisseling van leerpunten.

Steinebach: “We willen verkennen hoe technologie kan worden ingezet om kwetsbaarheden in het systeem van het sociaal domein op te lossen, zodat we inwoners beter kunnen ondersteunen. Daarnaast draagt een nieuwe voucherronde ook bij aan het innovatieve vermogen van gemeenten. Ten slotte, en zeker niet onbelangrijk, helpt het om innovatieve technologische bedrijven in Zuid-Holland hun marktkansen te verwezenlijken en levert het dus een positieve bijdrage aan de economie.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie. Wij houden u graag op de hoogte van al het nieuws rondom het programma ZorgTech via onze nieuwsbrief. Hierin wordt ook de start van de nieuwe voucherronde bekend gemaakt. Voor vragen in de tussentijd kunt u terecht bij:

Marieke Kodde

Senior Business Developer