Terug naar overzicht

Innovatieprogramma vers+ krijgt financiële impuls vanuit Gemeente Westland

Het innovatieprogramma vers+ geïnitieerd door verschillende Westlandse tuinbouwondernemers heeft financiering van Gemeente Westland ontvangen. Met deze bijdrage kan het programma verder opgezet worden en kunnen de resultaten breed uitgedragen worden in de sector.

Vers+ - wat vers inhoudt

Nederland, de gezondste delta

Met het innovatieprogramma vers+ realiseren we de ambitie van onder andere Rob Baan (CEO Koppert Cress) om van Nederland de gezondste delta te maken met inzet van groente en fruit. We weten allemaal wel dat groente en fruit gezond zijn, maar weinig mensen weten wát er dan zo gezond is en welke gezonde stoffen zoals vitamines, mineralen en fytonutrienten er in zitten. En het lukt maar weinig mensen er een gezonde leefstijl op na te houden. Met vers+ willen we laten zien én ervaren wat de waarde van groente en fruit is: ‘wat vers inhoudt!’.

Groeiende aandacht voor gezonde voeding

Onze samenleving wordt zich steeds meer bewust van de gevolgen van onze ongezonde voeding en leefstijl. Met maatschappelijke trends, zoals welvaartsziekten, vergrijzing en stijgende kosten van onze gezondheidszorg, groeit de aandacht voor gezonde voeding, waarbij onbewerkte en verse producten als groente en fruit een belangrijke plek hebben. De wereld voorzien van veilige en gezonde voeding is en blijft een maatschappelijke opgave. De tuinbouw is bij uitstek een sector die hier aan kan bijdragen! Dit biedt deze sector de mogelijkheid onderscheidende producten op de markt te brengen die een gezonde leefstijl ondersteunen. Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke voeding, waarbij voeding wordt afgestemd op doelgroepen of zelfs de individu. Consumenten willen weten wat er in hun voeding zit. Niet alleen de suikers, vetten en E-nummers, maar juist ook de gezonde nutriënten als vitamines, mineralen en fytonutrienten. Deze ontwikkelingen vormen de basis van het innovatieprogramma vers+.

Vers + - wat vers inhoudt

Tuinbouw geeft antwoord op een groeiende behoefte

Vanaf juni 2014 werken initiatiefnemers Koppert Cress, Best Fresh Group en Rijk Zwaan samen met InnovationQuarter aan het realiseren van vers+, een ambitieus cross-sectoraal innovatieprogramma. Met dit innovatieprogramma verbinden we wetenschap, tuinbouw, gezondheidszorg en eindgebruikers aan elkaar, en brengen we zo kennis en ervaring bij elkaar. We bundelen, delen en ontwikkelen kennis over inhoudsstoffen. We brengen ketenpartijen samen, initiëren onderzoeksprojecten en we starten pilots rondom nieuwe product-markt-combinaties (pmc’s) om nieuwe business kansen te creëren.

Ondertussen zijn veel verschillende partijen aangehaakt in initiatieven die vanuit dit innovatieprogramma zijn opgezet: uit de keten of rondom specifieke doelgroepen, zoals jonge kinderen, vitale medewerkers, sporters en patiënten.

Gemeente Westland als aanjager van complexe projecten

De gemeente Westland werkt aan een toekomstbestendige greenport economie met toegenomen kennis, innovatie en duurzaamheid. In dat kader wordt gewerkt aan het vergroten van de verdiencapaciteit door onder andere te investeren in cross-overs tussen de tuinbouw en andere sectoren om op een andere manier te innoveren en innovaties uit andere sectoren in de tuinbouw te introduceren. De nieuwe product-marktcombinaties moeten zorgen voor economische activiteiten en de positie van de Greenport als centrum voor kennis en innovatie verstevigen.

De gemeente heeft InnovationQuarter, als penvoerder van het innovatieprogramma vers+, een subsidie verleend voor een bedrag van € 100.000,-. De subsidie is bedoeld voor het neerzetten van het overkoepelende programma. De gemeente neemt door het verstrekken van deze financiële bijdrage de rol van aanjager op zich, zoals dat ook bij andere complexe projecten gebeurt (bijvoorbeeld de aardwarmteboringen). Deze bijdrage is een welkome aanvulling op de investeringen die de trekkende ondernemers Koppert Cress en Best Fresh Group voor dit innovatieprogramma inzetten en de investeringen van verschillende ondernemers waarmee samen wordt gewerkt in de projecten onder dit innovatieprogramma vers+.