Terug naar overzicht

Amsterdam voorlopig vol: Zuid-Holland klaar voor nieuwe datacenters

In de regio Amsterdam mogen voorlopig geen nieuwe datacenters gebouwd worden. Die ruimte zal ergens anders vandaan moeten komen. De groei van onze digitale economie vereist een meegroeiende digitale infrastructuur. In Zuid-Holland wordt vanuit het programma NeXt Delta hard gewerkt aan het inzichtelijk maken van voorkeurslocaties voor datacenters. Het programma biedt snel een oplossing om toplocatie Amsterdam te versterken en de positie van Nederland als digitale datahub in Europa te behouden.

We doen steeds meer digitaal. We videobellen, kopen online of zetten ons gehele bedrijf in de cloud. Dit betekent meer dataopslag, -verwerking en -overdracht. Zowel de prijs, snelheid als het volume nemen exponentieel toe. Datacenters zijn nodig om deze groei te kunnen faciliteren. De meeste datacenters in Nederland bevinden zich in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Amsterdam concurreert in Europa direct met de 3 andere toplocaties: Frankfurt, Londen en Parijs. Om als Nederland op koppositie te kunnen blijven, zal de regio uit moeten breiden. En voor die uitbreiding is ruimte in Zuid-Holland.

Nederland als datacenter hub van Europa

Een voordeel van de versterking van de regio Amsterdam met datacenters in Zuid-Holland, is dat Nederland als datahub nog aantrekkelijk wordt in Europa. De belangrijkste verbindingen naar de internetknooppunten (AMS-IX, DE-CIX en France-IX) lopen namelijk allemaal via Rotterdam. Dit betekent dat additionele break-outs vanuit deze routes naar de internet exchanges in andere steden dus nog korter zullen zijn dan nu al vanuit de AMS-IX in Amsterdam. Nederland is, als NL-IX en AMS-IX samen worden genomen, het grootste internetknooppunt ter wereld met 1.470 members (telecombedrijven, grote e-commerce bedrijven) en een throughput (hoeveelheid data) van 8,4Terrabits per seconde. Die positie kunnen we door het programma NeXt Delta waarschijnlijk behouden en versterken.

NeXt Delta: inventarisatie vestigingslocaties Zuid-Holland

Sinds 2018 voert InnovationQuarter, namens de provincie en andere partners, het programma NeXt Delta uit. Het programma draagt bij aan de realisering van een stevige en digitale infrastructuur in de regio, zoals geformuleerd in de Roadmap Next Economy.

De eerste fase van dit programma heeft ertoe geleid dat Zuid-Holland als back-up– en groeilocatie wordt genoemd in de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) die maart 2019 werd uitgebracht door de Rijksoverheid.

In de tweede fase van het programma wordt deze maanden een zeer uitgebreide inventarisatie gedaan van mogelijke vestigingslocaties op basis van oppervlakte, aan- en afrijdroute, bestemmingsplannen, vierkante meter prijs etc. Deze inventarisatie wordt gedaan om de datacentermarkt die voor de Zuid-Hollandse economie van belang is, op een verantwoorde manier in Zuid-Holland te vestigen. De beschikbaarheid van elektriciteit, de beperkende factor voor de regio Amsterdam, wordt hierbij zorgvuldig afgewogen.

“De Datacenterclusterlocaties worden gezocht bij gemeenten die buiten de benodigde stroom, connectiviteit en ruimte ook hun vergunningsvoorwaarden en benodigde APV’s in stelling brengen. Als eenmaal zo’n locatie beschikbaar is, zijn beslissingstrajecten tot een minimum te beperken en kunnen datacenter exploitanten snel schakelen.”

– Martin Prins, Kwartiermaker NeXt Delta

Datacenters als leverancier van warmte

In de inventarisatie wordt tevens per locatie onderzocht in hoeverre het leveren van restwarmte makkelijk te realiseren is. Datacenters geven veel warmte af en juist die restwarmte kan weer gebruikt worden voor energie. De lage temperatuur restwarmte is geschikt voor het verwarmen van zwembaden, kassen, huizen en kantoren. Restwarmte van datacenters kan samen met restwarmte uit andere bronnen zorgen voor stabiele warmtelevering en kan de exploitatie van een warmtenet helpen rendabel te maken.

Eind september zal de inventarisatie beschikbaar komen. Datacenters binnen en buiten Nederland kunnen zo snel beslissen waar ze zich het beste kunnen vestigen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.