Laden Evenementen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Industriedag Ecosysteem Smart Materials

19-04-09:00 tot 15:00

InnovationQuarter is als ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) samen met Oost-NL, BOM & LIOF partner van de KIA Veiligheid. Binnen de KIA Veiligheid zijn onder leiding van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid vijf missies gedefinieerd, die vragen om (toegepaste) innovaties. Eén daarvan is High Tech Landoptreden. In dit kader communiceren we over veiligheidsgerelateerde onderwerpen en events.

Als het erop aankomt, verdedigen onze militairen het Nederlands belang en dat van haar coalitiepartners. Zij komen op voor haar burgers en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid binnen de NAVO en in EU verband. Om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen, is het essentieel dat Defensie nu en in de toekomst kan beschikken over high-performance materialen voor militaire systemen.

Deze uitdaging kan Defensie echter niet alleen aan. In het streven naar innovatie en strategische autonomie wil Defensie het Nederlandse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en opdrachtgevers uitnodigen om op een innovatieve manier met ons samen te werken en kansrijke ideeën aan te dragen. Het belang van dit initiatief is dat alle partijen die relevante kennis hebben over materialen, deze in een veilige en open setting kunnen delen. Partijen die capaciteit kunnen leveren worden aangemoedigd om deel te nemen.

Samen met u willen we de uitdaging aangaan om innovatieve oplossingen te vinden voor de volgende onderwerpen:
1. Multifunctionele composieten voor militair gebruik
2. Smart materials
3. Additieve Fabricagetechnieken

De eerste industriedag is specifiek gericht op Multifunctionele composieten voor militair gebruik en vindt plaats op 19 april 2024 op de Generaal Majoor Kootkazerne in Stroe. Voor het Ministerie van Defensie zijn composietmaterialen een van de innovatie speerpunten voor veelbelovende toepassingen, bijvoorbeeld op schepen en in voertuigen. Er is grote interesse bij Defensie om innovaties te identificeren op de volgende onderwerpen:

  • Lichtgewicht materialen en sterke, multifunctionele constructies
  • Brandwerende composieten die niet giftig zijn
  • Composieten met sensoren voor monitoring
  • Bio-composieten (duurzaamheid, recycling)
  • Innovatieve productiemethoden om composieten te verwerken en herstellen

Aanmelden
Wij nodigen u uit om samen met Defensie te werken aan innovatieve oplossingen.

Meld u a.u.b. aan via deze link: Aanmelden