Terug naar overzicht

2 mln. voor vervolg innovatieprogramma Energie & Klimaat

De provincie Zuid-Holland maakte vandaag bekend dat zij € 2 miljoen toekent aan het vervolg van het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Net als in de vorige fase, komt het merendeel van het geld beschikbaar voor financiering van duurzame innovatieprojecten van fieldlabs en mkb. De thema’s waar die projecten aan bijdragen zijn aangepast naar de belangrijkste opgaven waar onze regio nu voor staat. Daarnaast is het programma er op gericht om de samenwerking tussen en de positionering van de fieldlabs te versterken en Zuid-Holland als ideale proeftuin te profileren op (inter)nationaal niveau.

Adri Bom Lemstra, gedeputeerde economie: “Onze provincie heeft veel kennisinstellingen en bedrijven die hoogwaardige expertise leveren en een uniek netwerk van Fieldlabs dat nu al veel gebruikt wordt. Het programma Energie en Klimaat heeft daar de afgelopen twee jaar veel aan bijgedragen, met steun van de MRDH. Wij nemen nu het stokje over om de ontwikkeling van Zuid-Holland als proeftuin voor Nederland én Europa verder te versnellen.”

Energie & Klimaat 2mln.

Aangescherpte innovatiethema’s voor onze regio

Het programma richt zich vanaf nu tot eind 2021 op vier thema’s die voor onze regio extra belangrijk zijn:

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit, lokale energiesystemen en omgang met bijvoorbeeld extreme hitte of wateroverlast.

2. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energie-opslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom geld voor projecten die bijvoorbeeld gaan over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

Berend Potjer, gedeputeerde energie:

“Ik vind het inspirerend om te zien hoe snel de ontwikkelingen in de energietransitie nu gaan. Maar er zijn ook uitdagingen waar we nog oplossingen voor zoeken, zoals de opslag van duurzame energie om vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen afstemmen. Via het innovatieprogramma Energie en Klimaat geven we innovatief Zuid-Holland de gelegenheid om oplossingen voor deze grote vraagstukken in de praktijk of in een fieldlab te testen.”

3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2.

Innovatieprojecten

In totaal is er € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen hier (samen met ketenpartners) aanspraak op maken middels een voucher. Een voucher heeft een waarde tussen de € 30.000 tot  € 100.000,-. Het aanvraagproces voor vouchers is te vinden op de programmasite. De deadline voor het indienen van een aanvraag staat op 31 december 2020. In het voorjaar van 2021 volgt een tweede ronde.

Internationale proeftuin

Onze regio telt nu al een uniek aantal fieldlabs en plekken waar getest wordt met duurzame innovaties. Met het programma willen we dit bijzondere ecosysteem versterken door activiteiten en projecten op elkaar af te stemmen en kennis te delen. Zo hopen we wildgroei aan losse initiatieven te voorkomen en krachten te bundelen op de belangrijkste opgaven. Daarnaast wordt flink ingezet op communicatie. Het ecosysteem dat we hier creëren wordt (inter)nationaal toonaangevend, maar dat moet men dan wel weten in binnen- en buitenland.  Het resterende bedrag vanuit de provincie wordt geïnvesteerd in deze activiteiten.

Meer weten?

Het innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie uit.

Nieuwsbrief